ความประทับใจของผู้รับบริการ

ผ่าตัดหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท l นพ.ภัทร โฆสานันท์ l รพ.เวชธานี ลาดพร้าว 111

Share:


คณะแพทย์

นพ. ภัทร โฆสานันท์

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ-โรคกระดูกสันหลัง

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ-โรคกระดูกสันหลัง