ศูนย์กระดูกสันหลัง

ชั้น 2 อาคาร King of Bones โรงพยาบาลเวชธานี

ศูนย์กระดูกสันหลัง


ศูนย์กระดูกสันหลัง (Spine Center) ให้การรักษาผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณกระดูกสันหลัง ตั้งแต่บริเวณคอจนถึงกระดูกก้นกบ และการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อในบริเวณดังกล่าว ตลอดจนโรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกระดูกสันหลัง เช่น โรคกระดูกสันหลังคด ที่สามารถผ่าตัดแก้ไขมุมคดได้มากกว่า 100 องศา และกลับมาตรงสูงสุดได้ 100%โรคหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท ซึ่งหลังผ่าตัดผู้ป่วยพักฟื้นในโรงพยาบาลเพียง 1 คืนโรคกระดูกติดเชื้อ โรคมะเร็งกระดูกโรคออฟฟิศซินโดรม หรือแม้แต่การผ่าตัดเพิ่มความสูง เป็นต้น โดยมีแพทย์เฉพาะทางให้การรักษาร่วมกับการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัยเป็นไปตามมาตรฐานสากล ไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดผ่านกล้อง Microscope หรือ Endoscope ร่วมกับเครื่อง O-arm และ Navigator เพื่อให้แผลผ่าตัดมีขนาดเล็ก การผ่าตัดแม่นยำขึ้น ลดการบาดเจ็บ การเสียเลือดและภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ จากการผ่าตัดรวมถึงการใช้เทคโนโลยี Intraoperative Neuromonitoring เพื่อตรวจสอบการทำงานของเส้นประสาทแบบ Real Time ลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บต่อเส้นประสาทขณะผ่าตัดจึงช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้

ภาวะการเจ็บป่วยและการรักษากับศูนย์กระดูกสันหลัง โรงพยาบาลเวชธานี

โรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลังและกล้ามเนื้อบริเวณกระดูกสันหลัง มีตั้งแต่โรคทั่วไปที่อาการไม่รุนแรงแต่อาจส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น ออฟฟิศซินโดรม กล้ามเนื้ออักเสบ ปวดคอ ปวดหลัง โดยแพทย์เฉพาะทางจะตรวจวินิจฉัยและรักษาด้วยการใช้ยา การทำกายภาพบำบัด แนะนำการปรับพฤติกรรม รวมถึงท่าในยืดเหยียดกล้ามเนื้อและการออกกำลังกายที่เหมาะสม แต่ในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นโรคหรือมีอาการที่รุนแรง เช่น ปวดหลังร้าวลงขาและมีอาการชาร่วมด้วยจากโรคหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท โรคกระดูกสันหลังคด โรคมะเร็งกระดูก หรือกระดูกสันหลังบาดเจ็บรุนแรง แพทย์เฉพาะทางอาจพิจารณาการผ่าตัด โดยจะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบทุกด้าน เพื่อวางแผนการรักษาร่วมกับผู้ป่วยและญาติ

บริการทางการแพทย์

ศูนย์กระดูกสันหลัง (Spine Center) มีทีมแพทย์เฉพาะทางให้คำปรึกษาดูแลและรักษาผู้ป่วยโรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลังและกล้ามเนื้อทุกรูปแบบ ทั้งอาการปวดหลัง ปวดคอจากปัญหากล้ามเนื้ออักเสบออฟฟิศซินโดรม ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณกระดูกสันหลังตั้งแต่คนจนถึงก้นกบ โรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนหรือกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาท กระดูกสันหลังติดเชื้อกระดูกสันหลังคด รวมถึงการผ่าตัดเพิ่มความสูง เป็นต้น โดยมีเทคโนโลยี MRI (Magnetic Resonance Imaging) และ CT-Scan (Computerized Tomography) รุ่นใหม่ล่าสุดเป็นเครื่องมือตรวจหาความผิดปกติและช่วยให้การวินิจฉัยแม่นยำ รวมถึงช่วยให้การผ่าตัดรักษามีประสิทธิภาพสูงสุด

เครื่องมือและเทคโนโลยี
  • เครื่อง O-arm สามารถเอกซเรย์สร้างภาพ 3 มิติ ช่วยให้การผ่าตัดมีความแม่นยำมากขึ้น
  • เครื่อง Navigator คลื่นจับตำแหน่งอุปกรณ์ที่แพทย์ใส่เข้าไปในร่างกายของผู้ป่วยทุกชนิด โดยไม่จำเป็นจะต้องเปิดแผล และมีความแม่นยำสูง
  • Microscope / Endoscope การผ่าตัดผ่านกล้อง ช่วยลดขนาดการเปิดแผลผ่าตัดลดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อหลัง ลดการเสียเลือด
  • Neuromonitoring อุปกรณ์นำทางการผ่าตัดที่ช่วยให้แพทย์เห็นโครงสร้างภายในระบบประสาทได้กว้างขึ้นแสดงผลแบบ Real timeช่วยลดระยะเวลาในการผ่าตัด ลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของเส้นประสาท ตลอดจนลดความเสี่ยงในการเกิดอัมพฤกษ์ อัมพาต
  • Illizarov เครื่องมือยึดตรึงกระดูกภายนอกร่างกาย สำหรับแก้ไขปัญหาความพิการในกระดูกแต่กำเนิด,โรคกระดูกติดเชื้อ,เนื้องอกกระดูก,การบาดเจ็บของกระดูกและปัญหาขาทั้งสองข้างสั้นยาวไม่เท่ากัน
  • การผ่าตัดเปลี่ยนหมอนรองกระดูกเทียม (Total disc replacement) เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาหมอนรองกระดูกเสื่อม ซึ่งหมอนรองกระดูกเทียมมีลักษณะเป็นโครงโลหะเลียนแบบหมอนรองกระดูกตามธรรมชาติ แกนกลางเป็นพลาสติกยืดหยุ่น และสามารถเคลื่อนไหวได้ใกล้เคียงหมอนรองกระดูกตามธรรมชาติ
  • Robotic assisted gait training เทคโนโลยีการฝึกกายภาพบำบัดหลังผ่าตัดกระดูกสันหลังด้วยหุ่นยนต์ โดยมีนักกายภาพบำบัดเฉพาะทางในการดูแลผู้ป่วย
วัน เวลาทำการ
วันจันทร์ - วันอาทิตย์ - เวลา 08.00 - 17.00 น.
สถานที่
ศูนย์กระดูกสันหลัง ชั้น 2 อาคาร King of Bones โรงพยาบาลเวชธานี
นัดหมายและติดต่อสอบถาม
โทร. 02-7340000 ต่อ 5500

โปรโมชั่นและแพ็กเกจ

คณะแพทย์

ความประทับใจของผู้รับบริการ

กระดูกคอเสื่อม
หยุดทรมานกับชีวิตที่ติดขัด หลังผ่าตัดกระดูกคอเสื่อม
คุณศรายุทธ เกียรติเพชรรัตน์ ผู้เข้ารับการผ่าตัดรักษาโรคกระดูกคอเสื่อม เล่าว่าก่อนหน้านี้มีอาการปวดต้นคออยู่บ่อยครั้ง จึงไปหาหมอและรักษาด้วยการกายภาพบำบัดอยู่ประมาณ 10 ปี แต่หลังจากนั้นเริ่มมีอาการปวดคอรุนแรงขึ้น ใช้ชีวิตได้ไม่ปกติ ยกแขนไม่ขึ้น ปวดจนคิดว่าไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้แน่นอนถ้าจะต้องมีอาการปวดต้นคอรุนแรงขนาดนี้ จึงตัดสินใจมาพบนายแพทย์ไชยยศ ชัยชาญกุล ศัลยแพทย์กระดูกและข้อเฉพาะทางด้านโรคกระดูกสันหลัง โรงพยาบาลเวชธานี “คุยกับหมอไชยยศไม่ถึง 10 นาที ก็ตกลงผ่าเลย เป็นการผ่าด้านหลังต้นคอ มีเหล็กยึดไปยังฐานกะโหลก 2 เส้น แล้วก็คอเราเอียงนิดหน่อยจากโรคเครียด และเมื่อก่อนเราชอบไปนวดคอบ่อย ก็ต้องใส่อุปกรณ์พยุงคอช่วย ส่วนการผ่าตัดไม่เจ็บเลยครับ ออกมาก็คุยปร๋อเลย” คุณศรายุทธกล่าว นอกจากนี้ คุณสรายุทธยังแนะนำผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดรักษากระดูกคอ แต่ยังมีความกังวัลหรือความกลัวว่า การผ่าตัดกระดูกคอไม่น่ากลัวเลยหากเราอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เฉพาะทาง พร้อมกับแนะนำว่าถ้ามีอาการปวดต้นคอไม่ควรไปนวดเพราะอาจทำให้กระดูกคอทรุดหรือกระดูกเคลื่อนได้ แต่ควรรีบมาปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาอย่างถูกต้อง ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์กระดูกสันหลัง โทร. 0-2734 0000 ต่อ 5500

วิดีโอ

คุณเอกสิน อนุกูลประเสริฐ อายุ 53 ปี ตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทกับนายแพทย์เอกพล ลาภอำนวยผล ศัลยแพทย์กระดูกและข้อเฉพาะทางด้านโรคกระดูกสันหลัง โรงพยาบาลเวชธานี หลังต้องทนกับอาการปวดหลังและชาลงขาจนส่งผลกระทบต่อการนอนหลัง

“ช่วง 5 ปีที่ผ่านมาก็ไปกายภาพ แต่ก็ยังเป็น ๆ หาย ๆ จนรู้สึกว่ามีอาการปวดและชามากขึ้นเรื่อย ๆ และกลายเป็นมีอาการตลอดเวลา นอนไม่ได้ รู้สึกเจ็บปวดเมื่อพลิกตัว เลยตัดสินใจไปหาหมอที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ซึ่งหมอแนะนำให้ผ่าตัด แต่ได้ยินชื่อเสียงของโรงพยาบาลเวชธานีเกี่ยวกับการผ่าตัดกระดูกสันหลัง จึงได้มาพบกับคุณหมอเอกพล และที่ตัดสินใจผ่าตัดเป็นเพราะคุณหมออธิบายได้ชัดเจน ตรงกับอาการและความรู้สึกของเรา ประกอบกับคิดว่าผ่าตัดตอนยังแข็งแรงน่าจะฟื้นตัวได้เร็ว”

คุณเอกสินยังบอกอีกว่าเป็นอีกหนึ่งเสียงที่ให้ฉายา King of Bones เพราะนอกจากจะรักษาหายและกลับไปเล่นกีฬาได้เหมือนเดิมแล้ว ยังคืนคุณภาพชีวิตที่มีความสุขได้อีกด้วย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์กระดูกสันหลัง โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 5500

คุณศรายุทธ เกียรติเพชรรัตน์ ผู้เข้ารับการผ่าตัดรักษาโรคกระดูกคอเสื่อม เล่าว่าก่อนหน้านี้มีอาการปวดต้นคออยู่บ่อยครั้ง จึงไปหาหมอและรักษาด้วยการกายภาพบำบัดอยู่ประมาณ 10 ปี แต่หลังจากนั้นเริ่มมีอาการปวดคอรุนแรงขึ้น ใช้ชีวิตได้ไม่ปกติ ยกแขนไม่ขึ้น ปวดจนคิดว่าไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้แน่นอนถ้าจะต้องมีอาการปวดต้นคอรุนแรงขนาดนี้ จึงตัดสินใจมาพบนายแพทย์ไชยยศ ชัยชาญกุล ศัลยแพทย์กระดูกและข้อเฉพาะทางด้านโรคกระดูกสันหลัง โรงพยาบาลเวชธานี

“คุยกับหมอไชยยศไม่ถึง 10 นาที ก็ตกลงผ่าเลย เป็นการผ่าด้านหลังต้นคอ มีเหล็กยึดไปยังฐานกะโหลก 2 เส้น แล้วก็คอเราเอียงนิดหน่อยจากโรคเครียด และเมื่อก่อนเราชอบไปนวดคอบ่อย ก็ต้องใส่อุปกรณ์พยุงคอช่วย ส่วนการผ่าตัดไม่เจ็บเลยครับ ออกมาก็คุยปร๋อเลย” คุณศรายุทธกล่าว

นอกจากนี้ คุณสรายุทธยังแนะนำผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดรักษากระดูกคอ แต่ยังมีความกังวัลหรือความกลัวว่า การผ่าตัดกระดูกคอไม่น่ากลัวเลยหากเราอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เฉพาะทาง พร้อมกับแนะนำว่าถ้ามีอาการปวดต้นคอไม่ควรไปนวดเพราะอาจทำให้กระดูกคอทรุดหรือกระดูกเคลื่อนได้ แต่ควรรีบมาปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาอย่างถูกต้อง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์กระดูกสันหลัง
โทร. 0-2734 0000 ต่อ 5500

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์กระดูกสันหลัง ชั้น 5
โทร. 02-734-0000 ต่อ 5500, 5550

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language