ศูนย์กระดูกสันหลัง

ศูนย์กระดูกสันหลัง


ศูนย์กระดูกสันหลัง (Spine Center) ให้การรักษาผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณกระดูกสันหลัง ตั้งแต่บริเวณคอจนถึงกระดูกก้นกบ และการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อในบริเวณดังกล่าว ตลอดจนโรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกระดูกสันหลัง เช่น โรคกระดูกสันหลังคด ที่สามารถผ่าตัดแก้ไขมุมคดได้มากกว่า 100 องศา และกลับมาตรงสูงสุดได้ 100%โรคหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท ซึ่งหลังผ่าตัดผู้ป่วยพักฟื้นในโรงพยาบาลเพียง 1 คืนโรคกระดูกติดเชื้อ โรคมะเร็งกระดูกโรคออฟฟิศซินโดรม หรือแม้แต่การผ่าตัดเพิ่มความสูง เป็นต้น โดยมีแพทย์เฉพาะทางให้การรักษาร่วมกับการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัยเป็นไปตามมาตรฐานสากล ไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดผ่านกล้อง Microscope หรือ Endoscope ร่วมกับเครื่อง O-arm และ Navigator เพื่อให้แผลผ่าตัดมีขนาดเล็ก การผ่าตัดแม่นยำขึ้น ลดการบาดเจ็บ การเสียเลือดและภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ จากการผ่าตัดรวมถึงการใช้เทคโนโลยี Intraoperative Neuromonitoring เพื่อตรวจสอบการทำงานของเส้นประสาทแบบ Real Time ลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บต่อเส้นประสาทขณะผ่าตัดจึงช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้

วัน เวลาทำการ

วันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.00-20.00 น.

สถานที่

ศูนย์กระดูกสันหลัง ชั้น 4 อาคาร King of Bones โรงพยาบาลเวชธานี

นัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทร. 02-7340000 ต่อ 5500

ภาวะการเจ็บป่วยและการรักษากับศูนย์กระดูกสันหลัง โรงพยาบาลเวชธานี

โรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลังและกล้ามเนื้อบริเวณกระดูกสันหลัง มีตั้งแต่โรคทั่วไปที่อาการไม่รุนแรงแต่อาจส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น ออฟฟิศซินโดรม กล้ามเนื้ออักเสบ ปวดคอ ปวดหลัง โดยแพทย์เฉพาะทางจะตรวจวินิจฉัยและรักษาด้วยการใช้ยา การทำกายภาพบำบัด แนะนำการปรับพฤติกรรม รวมถึงท่าในยืดเหยียดกล้ามเนื้อและการออกกำลังกายที่เหมาะสม แต่ในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นโรคหรือมีอาการที่รุนแรง เช่น ปวดหลังร้าวลงขาและมีอาการชาร่วมด้วยจากโรคหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท โรคกระดูกสันหลังคด โรคมะเร็งกระดูก หรือกระดูกสันหลังบาดเจ็บรุนแรง แพทย์เฉพาะทางอาจพิจารณาการผ่าตัด โดยจะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบทุกด้าน เพื่อวางแผนการรักษาร่วมกับผู้ป่วยและญาติ


คณะแพทย์

นพ. กันต์ แก้วโรจน์

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ-โรคกระดูกสันหลัง

 • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ-โรคกระดูกสันหลัง
นพ. กิติเดช บุญชัย

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ-โรคกระดูกสันหลัง

 • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ-โรคกระดูกสันหลัง
นพ. ชัยยศ ทิรานนท์

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ-โรคกระดูกสันหลัง

 • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ-โรคกระดูกสันหลัง
นพ. ชัยวัฒน์ ปิยะสกุลแก้ว

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ-โรคกระดูกสันหลัง

 • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ-โรคกระดูกสันหลัง
นพ. ปัญญวัชร ภาษีผล

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ-โรคกระดูกสันหลัง

 • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ-โรคกระดูกสันหลัง
นพ. พรเอนก ตาดทอง

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ-โรคกระดูกสันหลัง

 • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ-โรคกระดูกสันหลัง
นพ. ภัทร โฆสานันท์

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ-โรคกระดูกสันหลัง

 • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ-โรคกระดูกสันหลัง
นพ. วิทย์ โคธีรานุรักษ์

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ-โรคกระดูกสันหลัง

 • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ-โรคกระดูกสันหลัง
นพ. วีรศักดิ์ สิงหถนัดกิจ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ-โรคกระดูกสันหลัง

 • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ-โรคกระดูกสันหลัง
นพ. สมบัติ คุณากรสวัสดิ์

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ-โรคกระดูกสันหลัง

 • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ-โรคกระดูกสันหลัง
นพ. สุธี เหล่าโกเมนย์

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ-โรคกระดูกสันหลัง

 • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ-โรคกระดูกสันหลัง
นพ. เอกพล ลาภอำนวยผล

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ-โรคกระดูกสันหลัง

 • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ-โรคกระดูกสันหลัง
นพ. ไชยยศ ชัยชาญกุล

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ-โรคกระดูกสันหลัง

 • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
 • โรคกระดูกสันหลัง
พ.ท.ผศ.นพ. ปวิณ คชเสนี

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ-โรคกระดูกสันหลัง

 • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ-โรคกระดูกสันหลัง
รศ.นพ. วรวรรธน์ ลิ้มทองกุล

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ-โรคกระดูกสันหลัง

 • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ-โรคกระดูกสันหลัง

Other Information

โปรโมชั่นและแพ็กเกจ

Show more

ความประทับใจของผู้รับบริการ

Show more

บทความสุขภาพ

Show more

วีดีโอสุขภาพ

Show More