ศูนย์กระดูกสันหลัง

ศูนย์กระดูกสันหลัง

โรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลังและกล้ามเนื้อบริเวณกระดูกสันหลัง มีตั้งแต่โรคทั่วไปที่อาการไม่รุนแรงแต่อาจส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น ออฟฟิศซินโดรม กล้ามเนื้ออักเสบ ปวดคอ ปวดหลัง โดยแพทย์เฉพาะทางจะตรวจวินิจฉัยและรักษาด้วยการใช้ยา การทำกายภาพบำบัด แนะนำการปรับพฤติกรรม รวมถึงท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อและการออกกำลังกายที่เหมาะสม แต่ในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นโรคหรือมีอาการที่รุนแรง เช่น ปวดหลังร้าวลงขาและมีอาการชาร่วมด้วยจากโรคหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท โรคกระดูกสันหลังคด หรือกระดูกสันหลังบาดเจ็บรุนแรง แพทย์เฉพาะทางอาจพิจารณาการรักษาด้วยการผ่าตัด โดยจะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบทุกด้าน เพื่อวางแผนการรักษาร่วมกับผู้ป่วยและญาติ

ศูนย์กระดูกสันหลัง (Spine Center) มีทีมแพทย์เฉพาะทางให้คำปรึกษา ดูแลและรักษาผู้ป่วยโรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลังและกล้ามเนื้อทุกรูปแบบ ทั้งอาการปวดหลัง ปวดคอจากปัญหากล้ามเนื้ออักเสบออฟฟิศซินโดรม ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณกระดูกสันหลังตั้งแต่คอจนถึงก้นกบ โรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนหรือกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาท กระดูกสันหลังติดเชื้อ กระดูกสันหลังคด รวมถึงมีแพทย์ที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการผ่าตัดเพิ่มความสูง เป็นต้น โดยมีเทคโนโลยี MRI (Magnetic Resonance Imaging) และ CT-Scan (Computerized Tomography) รุ่นใหม่ล่าสุดเป็นเครื่องมือตรวจหาความผิดปกติและช่วยให้การวินิจฉัยแม่นยำ เพื่อช่วยให้การรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดมีประสิทธิภาพสูงสุด

วัน เวลาทำการ

วันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.00-20.00 น.

สถานที่

ศูนย์กระดูกสันหลัง ชั้น 4 อาคาร King of Bones โรงพยาบาลเวชธานี

นัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทร. 02-7340000 ต่อ 5500

ภาวะการเจ็บป่วยและการรักษากับศูนย์กระดูกสันหลัง โรงพยาบาลเวชธานี

ศูนย์กระดูกสันหลัง (Spine Center) ให้การรักษาผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณกระดูกสันหลัง ตั้งแต่บริเวณคอจนถึงกระดูกก้นกบ และการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อในบริเวณดังกล่าว ตลอดจนโรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกระดูกสันหลัง เช่น โรคกระดูกสันหลังคด ที่สามารถผ่าตัดแก้ไขมุมคดได้มากกว่า 100 องศา, โรคหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท ซึ่งหลังผ่าตัดผู้ป่วยพักฟื้นในโรงพยาบาลเพียง 1 คืน, โรคกระดูกติดเชื้อ, โรคมะเร็งกระดูก, โรคออฟฟิศซินโดรม หรือแม้แต่การผ่าตัดเพิ่มความสูง เป็นต้น โดยมีแพทย์เฉพาะทางให้การรักษาร่วมกับการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัยเป็นไปตามมาตรฐานสากล ไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดผ่านกล้อง Microscope หรือ Endoscope ร่วมกับเครื่อง O-arm และ Navigator เพื่อให้แผลผ่าตัดมีขนาดเล็ก การผ่าตัดแม่นยำขึ้น ลดการบาดเจ็บ การเสียเลือดและภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ จากการผ่าตัด รวมถึงการใช้เทคโนโลยี Intraoperative Neuromonitoring เพื่อตรวจสอบการทำงานของเส้นประสาทแบบ Real Time ลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บต่อเส้นประสาทขณะผ่าตัด จึงช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้

บริการทางการแพทย์

การรักษาโดยการไม่ผ่าตัด

 • การกายภาพบำบัด
 • การฉีดยาสเตียรอยด์บริเวณรากประสาทไขสันหลัง (Transforaminal Epidural Steroid Injection : TFESI)

การรักษาโดยการผ่าตัด

 • การฉีดซีเมนต์กระดูกสันหลัง ( Kyphoplasty , Vertebroplasty )
 • การผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลัง และการผ่าตัดขยายโพรงกระดูกสันหลัง
 • การผ่าตัดหลังแบบส่องกล้อง (Endoscopic discectomy , Microscopic discectomy , Microscopic decompression )
 • การผ่าตัดหลังเชื่อมข้อกระดูกสันหลัง ( TLIF, OLIF, XLIF, ALIF, PLIF )
 • การผ่าตัดเชื่อมข้อกระดูกสันหลังแบบแผลเล็ก ( MIS TLIF )
 • การผ่าตัดกระดูกคอ (ACDF, Laminectomy fusion, Laminoplasty)
 • การผ่าตัดแก้ไขกระดูกสันหลังที่เคยได้รับการผ่าตัดมาก่อน (Revision Spine Surgery)

เครื่องมือและเทคโนโลยี

 • เครื่อง MRI (Magnetic Resonance Imaging) ที่ให้ผลการตรวจละเอียด คมชัด และเห็นรอยโรคอย่างแม่นยำ
 • เครื่อง O-arm สามารถเอกซเรย์สร้างภาพ 3 มิติ ช่วยให้การผ่าตัดมีความแม่นยำมากขึ้น
 • เครื่อง Navigator คลื่นจับตำแหน่งอุปกรณ์ที่แพทย์ใส่เข้าไปในร่างกายของผู้ป่วยทุกชนิด โดยไม่จำเป็นจะต้องเปิดแผล และมีความแม่นยำสูง
 • Microscope / Endoscope การผ่าตัดผ่านกล้อง ช่วยลดขนาดการเปิดแผลผ่าตัด ลดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อหลัง ลดการเสียเลือด
 • Neuromonitoring เครื่องติดตามการทำงานของระบบประสาท ช่วยศัลยแพทย์แสดงผล เส้นประสาทแบบได้แบบ Real Time ระหว่างการผ่าตัด เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัย และช่วยลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บต่อระบบประสาทตลอดจนลดความเสี่ยงในการเกิดอัมพฤกษ์ อัมพาต 
 • Illizarov เครื่องมือยึดตรึงกระดูกภายนอกร่างกาย สำหรับแก้ไขปัญหาความพิการในกระดูกแต่กำเนิด,โรคกระดูกติดเชื้อ,เนื้องอกกระดูก,การบาดเจ็บของกระดูกและปัญหาขาทั้งสองข้างสั้นยาวไม่เท่ากัน
 • การผ่าตัดเปลี่ยนหมอนรองกระดูกเทียม (Total disc replacement) เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาหมอนรองกระดูกเสื่อม ซึ่งหมอนรองกระดูกเทียมมีลักษณะเป็นโครงโลหะเลียนแบบหมอนรองกระดูกตามธรรมชาติ แกนกลางเป็นพลาสติกยืดหยุ่น และสามารถเคลื่อนไหวได้ใกล้เคียงหมอนรองกระดูกตามธรรมชาติ
 • Robotic assisted gait training เทคโนโลยีการฝึกกายภาพบำบัดหลังผ่าตัดกระดูกสันหลังด้วยหุ่นยนต์ โดยมีนักกายภาพบำบัดเฉพาะทางในการดูแลผู้ป่วย

โรคที่เกี่ยวกับกระดูกสันหลัง

 • โรคหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาท 
 • โรคกระดูกทับเส้นประสาท
 • โรคกระดูกสันหลังคด กระดูกสันหลังผิดรูป
 • โรคกระดูกสันหลังทรุดตัวจากกระดูกพรุน
 • กระดูกสันหลังหักจากอุบัติเหตุ
 • กระดูกสันหลังเคลื่อน
 • โรคหมอนรองกระดูกปลิ้นกดทับเส้นประสาท 
 • โรคข้อกระดูกสันหลังอักเสบจากการยึดติด 
 • โรคโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบ 
 • โรคกระดูกต้นคอเสื่อมกดทับเส้นประสาท 
 • โรคกระดูกเอวกดทับเส้นประสาท
 • ภาวะติดเชื้อในกระดูกสันหลัง
 • กระดูกงอกบริเวณกระดูกสันหลัง 
 • ความบกพร่องของกระดูกไขสันหลัง 
 • การบาดเจ็บของกระดูกไขสันหลัง 
 • อาการปวดหลังร้าวลงขา 
 • อาการปวดคอร้าวลงแขน
 • อาการปวดหลังช่วงเอว
 • อาการปวดคอร้าวไปไหล่หรือสะบัก
 • หลังค่อม  
 • กล้ามเนื้ออักเสบออฟฟิศซินโดรม

คณะแพทย์

นพ. กิติเดช บุญชัย

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - โรคกระดูกสันหลัง

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
นพ. ชัยยศ ทิรานนท์

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - โรคกระดูกสันหลัง

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
นพ. ชัยวัฒน์ ปิยะสกุลแก้ว

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - โรคกระดูกสันหลัง

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
นพ. ชัยเชษฐ์ ภารดีวิสุทธิ์

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - โรคกระดูกสันหลัง

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
นพ. ทินกร ปลื้มวิทยาภรณ์

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - โรคกระดูกสันหลัง

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
นพ. ธีรฉัตต์ ธนะสารสมบูรณ์

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - โรคกระดูกสันหลัง

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
นพ. ปฤศนัย พฤฒิกุล

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - โรคกระดูกสันหลัง

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
นพ. ปัญญวัชร ภาษีผล

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - โรคกระดูกสันหลัง

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
นพ. พรเอนก ตาดทอง

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - โรคกระดูกสันหลัง

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
นพ. ภัทร โฆสานันท์

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - โรคกระดูกสันหลัง

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
นพ. วิทย์ โคธีรานุรักษ์

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - โรคกระดูกสันหลัง

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
นพ. วีรศักดิ์ สิงหถนัดกิจ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - โรคกระดูกสันหลัง

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
นพ. สุธี เหล่าโกเมนย์

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - โรคกระดูกสันหลัง

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
นพ. เอกพล ลาภอำนวยผล

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - โรคกระดูกสันหลัง

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
นพ. ไชยยศ ชัยชาญกุล

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - โรคกระดูกสันหลัง

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
พ.ท.ผศ.นพ. ปวิณ คชเสนี

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - โรคกระดูกสันหลัง

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
รศ.นพ. วรวรรธน์ ลิ้มทองกุล

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - โรคกระดูกสันหลัง

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ

Other Information

โปรโมชั่นและแพ็กเกจ

Show more

ความประทับใจของผู้รับบริการ

Show more

บทความสุขภาพ

Show more

วีดีโอสุขภาพ

Show More