แบ่งปันประสบการณ์ กระดูกสันหลังคดของคุณ คุณชนกนภัสสร ชาญสมร ผู้เข้ารับการ ผ่าตัด กระดูกสันหลังคด โดย นพ.ภัทร โฆสานันท์ ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้าน โรคกระดูกสันหลัง รพ.เวชธานี ลาดพร้าว 111

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์กระดูกสันหลัง ชั้น 5 #รพ.เวชธานี

โทร. 02-734-0000 ต่อ 5500, 5550