วีดีโอสุขภาพ

สุขภาพดีกับเวชธานี ตอน นวัตกรรมยกกระชับผิวหน้าด้วย Ulthera คืออะไร?

Share:

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ผิวหนังและความงาม ชั้น 11 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 0-2734 0000 ต่อ 4200, 4254


คณะแพทย์

พญ. ดวงกมล ทัศนพงศากุล

ตจวิทยา (ผิวหนัง)

  • ตจวิทยา (ผิวหนัง)