บทความสุขภาพ

เทคโนโลยี Dental Digital CAD/CAM ทำรากฟันเทียมรวมใส่ฟัน หรือทำครอบฟันเสร็จในวันเดียว

Share:

เทคโนโลยี CAD/CAM ทางทันตกรรมถือเป็นนวัตกรรมล่าสุดที่ตอบโจทย์ให้กับผู้ป่วยที่ต้องกาทำรากฟันเทียม ครอบฟัน สะพานฟัน วีเนียร์ และการอุดฟันด้วยวิธีส่งแลป (อินเลย์ ออนเลย) ซึ่งการรักษาด้วยเทคโนโลยี CAD/CAM ทางทันตกรรมจะช่วยให้ผู้ป่วยไม่ต้องใช้ระยะเวลาในการรอที่ยาวนานในขั้นตอนการส่งชิ้นงานไปยังแลปเพื่อหล่อชิ้นงานดังกล่าวขึ้นมา  โดยปกติแล้วจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์ จึงจะแล้วเสร็จในกระบวนการใส่ฟัน 1 ครั้ง

ผู้ป่วยที่ผ่าตัดใส่รากฟันเทียมแบบปกติ จากเดิมต้องใช้ระยะเวลาในการรอใส่ครอบฟันประมาณ 2.5 -3 เดือน และในกระบวนการใส่ฟันผู้ป่วยต้องมาพบทันตแพทย์อย่างน้อยประมาณ 2-4 ครั้ง ซึ่งเทคโนโลยี CAD/CAM ช่วยลดเวลาการนัดหมายเหลือเพียง 1ครั้ง และ ยังช่วยให้ผู้ป่วยไม่ต้องพิมพ์ปากเพื่อให้เกิดความรำคาญจากวัสดุที่ใช้พิมพ์ปากโดยเปลี่ยนวิธีการพิมพ์ปากแบบเดิมมาเป็นวิธีแสกนในช่องปากแทน

กระบวนการรักษาจะเริ่มต้นตามลักษณะปัญหาผู้ป่วยเข้ารับบริการ โดยเริ่มจากการ X-Ray 3 มิติ (ในกรณีทำรากฟันเทียม) จากนั้นทันตแพทย์จะใช้วิธีการถ่ายรูป และสแกนบริเวณซี่ฟันในช่องปากแทนการพิมพ์ปากแบบเดิม หลังจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการกำหนดและออกแบบชิ้นงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ต่อด้วยการส่งข้อมูลที่ออกแบบเข้าสู่กระบวนการกลึงชิ้นงาน แล้วนำชิ้นงานที่ได้มาใส่ในช่องปากให้กับผู้ป่วย โดยขั้นตอนและกระบวนการทำงานทั้งหมดนี้ จะใช้ระยะเวลาโดยรวมประมาณ 2-3 ชั่วโมง ซึ่งชิ้นงานที่ได้จะมีลักษณะเช่นเดียวกับครอบฟันแบบเดิม ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความแข็งแรงทนทานต่อแรงบดเคี้ยว ความสวยงามรวมถึงวัสดุต่าง ๆ ที่นำมาหล่อชิ้นงาน

อย่างไรก็ดี เทคโนโลยี CAD/CAM ถือเป็นนวัตกรรมที่เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวก และเอื้อประโยชน์ต่องานทันตกรรมรากฟันเทียม ทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตกรรมบูรณะ และทันตกรรมเพื่อความสวยงาม โดยสามารถเสร็จสิ้นกระบวนการได้ภายในวันเดียวกันสามารถเข้ามาปรึกษาทันตแพทย์โรงพยาบาลเวชธานีได้ เพื่อตรวจวินิจฉัยและวางแผนการรักษา รวมถึงเข้าสู่กระบวนการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ศูนย์ทันตกรรมและรากฟันเทียม
โทร. 02-734 – 0000 ต่อ 3000

  • Readers Rating
  • Rated 4.1 stars
    4.1 / 5 (4 )
  • Your Rating