สาระความรู้ COVID-19

Result 1 - of

สาระความรู้ COVID-19

ไอแบบไหน เสี่ยงเป็นโควิด
อาการไอ เจ็บคอ เป็นอาการทั่วไปที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุต่าง ๆ รวมถึงโควิด-19 ด้วยเช่นกัน แล้วจะแยกอาการไอทั่วไป กับ อาการไอที่เกิดจากโควิด-19ได้อย่างไร

สาระความรู้ COVID-19

ตรวจภูมิดียังไง รวมทุกข้อสงสัยในแผ่นเดียว
การตรวจหาปริมาณภูมิคุ้มกัน COVID-19 ANTIBODY LEVEL TEST เป็นการตรวจเลือด เพื่อหาภูมิต้านทาน SARS-CoV2 ในส่วนของ Spike Protein ที่เป็นส่วนสำคัญในการนำเชื้อเข้าสู่เซลล์ และทำให้เกิดการติดเชื้อ เมื่อร่างกายรับเชื้อ COVID-19

สาระความรู้ COVID-19

COVID-19 ANTIBODY LEVEL TEST คืออะไร ? ตรวจยังไง ต้องตรวจเมื่อไหร่
หลากหลายคำถาม ที่หลายคนสงสัยว่า การตรวจภูมิคุ้มกันหลังรับวัคซีน COVID-19 คืออะไรจำเป็นจะต้องตรวจไหม ? แล้วควรตรวจเมื่อไหร่ การตรวจหาปริมาณภูมิคุ้มกัน COVID-19 ANTIBODY LEVEL TEST เป็นการตรวจเลือด เพื่อหาภูมิต้านทาน

สาระความรู้ COVID-19

ข้อเท็จจริงเรื่อง วัคซีน COVID-19
ผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 จะเสี่ยงป่วยน้อยลง ลดการแพร่เชื้อ ลดการเจ็บป่วยหนัก ลดอัตราการเสียชีวิต และวัคซีนจะมีประสิทธิภาพดีต้องฉีดวัคซีนให้ครบโดส สำหรับวัคซีน Sinovac ต้องฉีดจำนวน 2 เข็ม ห่างกัน 2-4 สัปดาห์ AstraZeneca ต้องรับวัคซีน 2 เข็ม

สาระความรู้ COVID-19

เทียบให้ชัดข้อมูล Covid-19 Vaccine
ประสิทธิผลวัคซีน COVID – 19 แต่ละยี่ห้อไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้ เนื่องจากมีการศึกษาในกลุ่มประชากรที่แตกต่างกัน โดยวัคซีน COVID – 19 ทุกชนิดมีศักยภาพในการลดอาการเจ็บป่วยที่รุนแรง ลดการนอนโรงพยาบาล

สาระความรู้ COVID-19

วิธีดูแลเด็กๆ ให้ห่างไกลจาก COVID-19
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้ช่วงนี้ลูกน้อยจำเป็นต้องเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน แต่ก็ยังมีโอกาสเสี่ยงติดเชื้อจากผู้ใหญ่ได้

สาระความรู้ COVID-19

ออกกำลังกายกลางแจ้ง เสี่ยง COVID-19 มากกว่าจริงหรือ ?
แม้ว่าหลายคนจะหากิจกรรมทำในช่วงหยุดงานหรือกักตัว อย่างเช่นการออกกำลังกาย แต่กีฬาบางชนิดก็อาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของไวรัสได้

สาระความรู้ COVID-19

8 กลุ่มเสี่ยง ที่อาจมีอาการรุนแรงหากติดโควิด-19
ตั้งแต่เริ่มมีการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้ทราบว่าอาการแสดงเกิดขึ้นได้หลากหลาย ผู้ป่วยบางคนอาจไม่แสดงอาการใด ๆ เลย ในขณะที่ผู้ป่วยบางคนอาจมีอาการหนักมากจนต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ โดยอาการรุนแรงอาจเกิดขึ้นได้กับกลุ่มที่เสี่ยง เช่น เด็กเล็ก, คนท้อง, ผู้สูงอายุ กลุ่มความดันโลหิตสูง หรือผู้ที่มีโรคประจำตัว มาดูกันว่าคุณหรือคนในครอบครัวมีโรคประจำตัวที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนี้หรือไม่

สาระความรู้ COVID-19

เป็นเบาหวานทำตัวอย่างไรในช่วง COVID-19
ทุกคนมีความเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 ได้ทุกคน แต่รู้หรือไม่ ? หากเป็นโรคเบาหวาน มีความเสี่ยงติดเชื้อที่รุนแรงกว่า โดยจะมีอาการหรือภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงกว่าผู้ที่ไม่เป็นเบาหวาน
923