ARTICLES COVID-19 Archives - Vejthani Hospital | JCI Accredited International Hospital in Bangkok, Thailand.
February 8, 2021
8 nhóm người có nguy cơ bị nhiễm COVID-19 cao hơn
Bệnh nhân bị nhiễm vi rút COVID-19 có các triệu chứng khác nhau. Một số bệnh nhân thậm chí không có triệu chứng, nhưng mặt khác, một số bệnh nhân biểu hiện các triệu chứng nghiêm trọng và cần được gắn vào máy thở.
January 27, 2021
Nên làm gì? Khi bị cách ly với gia đình hoặc những người khác
Tin tức về đợt bùng phát COVID-19 nói rằng nó đang ở rất gần, với một số người đi du lịch đến các khu vực dễ bị dịch. Do đó phải cách ly hoặc cách ly tại gia nhưng phải sống với gia đình thì nên xử sự như thế nào, hãy cùng xem 9 cách cấm kỵ trong nhà nhé. Với gia đình tôi
January 22, 2021
10 cách để ở trong nhà khi cách ly
Nếu bạn đã đi đến một nơi có rủi ro, sau đó cần cách ly 14 ngày, hôm nay bệnh viện #Vejthani sẽ giới thiệu 10 cách để ở trong nhà khi cách ly.
June 1, 2020
Số lượng virus COVID-19 trong các bài tiết khác nhau
"Dịch tiết" là những chất mà cơ thể tạo ra để thực hiện các chức năng khác nhau. Khi cơ thể bị nhiễm COVID-19, nó sẽ tích tụ trong các loại dịch tiết khác nhau với số lượng khác nhau.
Call us at
(+66)8-522 38888
Please select your language