ARTICLES COVID-19 Archives - Vejthani Hospital | JCI Accredited International Hospital in Bangkok, Thailand.
June 1, 2020
Số lượng virus COVID-19 trong các bài tiết khác nhau
"Dịch tiết" là những chất mà cơ thể tạo ra để thực hiện các chức năng khác nhau. Khi cơ thể bị nhiễm COVID-19, nó sẽ tích tụ trong các loại dịch tiết khác nhau với số lượng khác nhau.
Call us at
(+66)8-522 38888
Please select your language