ศูนย์ Vejthani Q Life

Result 1 - of

ศูนย์ Vejthani Q Life

ยังไม่ทันแก่ น้องชายก็แพ้แล้ว
ภาวะที่อวัยวะเพศ ไม่แข็งตัว หรือไม่สามารถรักษาการแข็งตัวไม่ได้นานขณะมีเพศสัมพันธ์ แม้กระทั่งหลั่งเร็ว หรือมีอาการปวดเวลาหลั่ง เกิดจากเลือดไปเลี้ยงอวัยวะเพศไม่เพียงพอ
11