ศูนย์สุขภาพสตรี Tag

อบรมคุณแม่ตั้งครรภ์ หัวข้อในการอบรม ไตรมาส 1,2 และ 3สัมมนาจากแพทย์ / โภชนาการในคุณแม่ตั้งครรภ์ /การออกกำลังกายในคุณแม่ตั้งครรภ์ / กระตุ้นพัฒนาการทารกในครรภ์ / การเตรียมตัวก่อนคลอด/การดูแลทารกแรกเกิด...

คลอดเหมาจ่าย เงื่อนไข : แพ็กเกจนี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้ โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สุขภาพสตรี ชั้น 2 โรงพยาบาลเวชธานี โทร 0-2734 0000 ต่อ 3200, 3204...

ปัจจุบันการผ่าตัดผ่านกล้องเริ่มได้ความนิยมกันอย่างแพร่หลายไม่ว่าจะด้วยตัวคนไข้เองหรือแพทย์ที่ทำการรักษาเนื่องจากการผ่าตัดผ่านกล้องจะทำให้แผล...

Vejthani Hospital