มาตรการความปลอดภัย COVID 19

Result 1 - of

มาตรการความปลอดภัย COVID 19

สะดวก มั่นใจ ด้วยบริการ Tele Medicine Video Call กับแพทย์เฉพาะทาง (ระยะเวลา 20 นาที)
โรงพยาบาลเวชธานี ร่วมกับบริษัทประกัน ได้แก่ เมืองไทยประกันชีวิต กรุงเทพประกันชีวิต เอไอเอ พร้อมให้บริการ Tele Medicine Video Call ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางผ่านระบบ Line Video Call แบบส่วนตัว (20 นาที)

มาตรการความปลอดภัย COVID 19

โรงพยาบาลเวชธานีให้ความร่วมมือในการจัดสรรบุคลากรทางการแพทย์ และกล้องเทอร์โมสแกน เพื่อตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา
โรงพยาบาลเวชธานีให้ความร่วมมือในการจัดสรรบุคลากรทางการแพทย์ และกล้องเทอร์โมสแกน วัดอุณหภูมิผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งเป็นกล้องที่ใช้การตรวจจับคล้ายกับการคัดกรองที่สนามบิน เพื่อตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 (covid-19)
22