มะเร็ง Archives - โรงพยาบาลเวชธานี
August 11, 2020
ตรวจป้องกัน มะเร็งปากมดลูก
อีกหนึ่งโรคที่สตรีต้องตระหนักถึง "มะเร็งปากมดลูก" สำหรับในประเทศไทย มะเร็งปากมดลูกพบมากเป็นอันดับ 2 รองจากมะเร็งเต้านม
โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language