ผ่าตัดหลัง

Result 1 - of

ผ่าตัดหลัง

ผ่าตัดกระดูกสันหลังคดแล้วจะสูงขึ้นไหม
ผ่าตัดกระดูกสันหลังคดแล้วจะสูงขึ้นไหม คำถามนี้เป็นคำถามยอดนิยมคำถามหนึ่ง เมื่อมีผู้ที่เป็นโรคกระดูกสันหลังคดมาขอคำปรึกษาเรื่องการผ่าตัด โดยปกติแล้วเมื่อรักษากระดูกสันหลังคดให้ตรงก็ทำให้ผู้ป่วยสูงขึ้นได้ครับ เนื่องจากแนวกระดูกสันหลังที่โค้งเอียง ถูกยืดให้กลายเป็นเส้นตรง
11