January 31, 2022
“ปวดคอธรรมดา” ที่อาจไม่ธรรมดา
คนที่มีอาการปวดคอหรือปวดกล้ามเนื้อในส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย มักจะเลือกไปนวดเพื่อคลายกล้ามเนื้อ ซึ่งวิธีนี้อาจช่วยได้แค่ชั่วคราว เดี๋ยวอาการก็จะกลับมาเป็นใหม่ โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่ไม่ใช่แค่กล้ามเนื้ออักเสบหรือบาดเจ็บ แต่เกิดจากปัญหากระดูกสันหลังผิดปกติ
September 29, 2021
ปวดคอแบบไหน ไม่ใช่เรื่องดี
อาการปวดคอ ที่ทำให้ผู้ป่วยต้องมาพบแพทย์บ่อยมาก อาจปวดแบบเป็นๆ หายๆ หรือปวดเรื้อรัง ถ้าอาการปวดมาจากกล้ามเนื้อจะไม่ค่อยก่อปัญหาอะไรมาก แต่ถ้าปวดรุนแรงมากเพราะหมอนรองกระดูกสันหลังบริเวณกระดูกต้นคอเสื่อม
May 10, 2021
ปวดหลัง ปวดคอ รักษาได้ด้วยการ “ดึง”
เครื่องดึงหลัง-ดึงคอ เป็นอุปกรณ์อีกหนึ่งชนิดที่แพทย์จะเลือกใช้รักษาผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังและปวดคอ เพื่อลดแรงกดทับหมอนรองกระดูกสันหลัง เส้นประสาทและเนื้อเยื่อบริเวณที่ปวด
March 22, 2021
ขยับคอแล้วมีเสียง เสี่ยงอันตรายไหม
หากบิดหรือขยับคอไปมาแล้วมีเสียงดัง “กร๊อบ” ในกระดูกคอ อย่าเพิ่งตกใจไปเพราะเสียงเช่นนี้เกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติเมื่อเราขยับร่างกายหรือข้อต่อกระดูกสันหลังเกิดการเคลื่อนไหว ทำให้ฟองอากาศที่อยู่ในข้อต่อแนวกระดูกสันหลังแตกจึงเกิดเสียงกร๊อบขึ้น
December 15, 2020
ปวดคอ…แบบไหนสงสัยหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท
กระดูกคอเสื่อม เป็นโรคที่เกิดจากอายุที่เพิ่มขึ้นและการใช้งานคอผิดท่าเป็นเวลานาน ซึ่งปัจจุบันพบผู้ป่วยโรคกระดูกคอเสื่อมในช่วงอายุที่น้อยลงมากขึ้น โดยมีอาการเริ่มแรกคือปวดตึงต้นคอหรือปวดคอร้าวไปที่สะบัก ปวดร้าวลงไปที่แขนข้างใดข้างหนึ่ง ปวดที่ข้อไหล่และมีอาการไหล่ติดโดยกระดูกคอเสื่อม
September 22, 2020
ปวดคอ กระดูกคอเสื่อม รู้เมื่อสายอันตรายกว่าที่คิด
ปวดคอ กระดูกคอเสื่อม เป็นโรคที่เกิดจากอายุที่เพิ่มขึ้นและการใช้งานคอผิดท่าเป็นเวลานาน ซึ่งปัจจุบันพบผู้ป่วยโรคกระดูกคอเสื่อมในช่วงอายุที่น้อยลงมากขึ้น
July 8, 2020
ปวดคอ แบบไหนที่ชาวออฟฟิศต้องระวัง
ปวดคอ พบได้ในคนหลากหลายอาชีพ โดยเฉพาะชาวOffice ส่วนใหญ่อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ มือพิมพ์แป้นพิมพ์ต่อเนื่องหลายชั่วโมง การนั่งอยู่ในท่าเดิมนานๆ เป็นสาเหตุของอาการปวดคอที่ทำให้ผู้ป่วยต้องมาพบแพทย์บ่อยมาก อาจปวดแบบเป็นๆ หายๆ หรือปวดเรื้อรัง ถ้าอาการปวดมาจากกล้ามเนื้อจะไม่ค่อยก่อปัญหาอะไรมาก แต่ถ้าปวดรุนแรงมากเพราะหมอนรองกระดูกสันหลังบริเวณกระดูกต้นคอเสื่อม แล้วเคลื่อนไปทับเส้นประสาท หรือไขสันหลัง
โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language