ตรวจสุขภาพ Tag

ทีมแพทย์ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลเวชธานี ได้อธิบายถึงโรคที่จะเกิดขึ้นตามมากับความอ้วน ซึ่งนอกจากโรคอ้วนแล้ว ยังประกอบด้วยโรคอื่นๆ อีก4 กลุ่ม ได้แก่...

“ โรคอ้วน ” เป็นภาวะที่มีไขมันสะสมในร่างกายมากกว่าปกติ จนเกิดผลเสียต่อสุขภาพเมื่อไหร่ถึงเรียกอ้วน ประเมินโดยใช้กราฟแสดงน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง ตามอายุและเพศของเด็ก แล้วอยู่ในเกณฑ์เริ่มอ้วนหรืออ้วน...

ผู้ป่วยโรคไซนัสอักเสบ มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ หลายคนอาจคิดว่าไม่ใช่โรคร้ายแรง แต่สำหรับผู้ป่วยแล้ว ถือเป็นโรคที่บั่นทอนการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งการรักษาในปัจจุบัน เริ่มมีนวัตกรรมใหม่ในการรักษาเพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ...

ชีวิต “กินด่วน กินไม่อั้น” ของคนในเมืองปัจจุบัน เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลให้หลายโรคก่อตัวขึ้นอย่างช้า ๆ โดยกลุ่มโรคที่เด่นชัด คือโรคระบบทางเดินอาหาร และภาวะที่พบบ่อยคืออาการ “ท้องอืด” ที่ดูเหมือนเป็นอาการธรรมดาทั่วไป แต่หากเป็นบ่อย เป็นระยะเวลานาน อาจส่งผลให้เกิดภาวะ “ท้องอืดเรื้อรัง” ได้...

ต่อมไทรอยด์เป็นอวัยวะหนึ่งอยู่บริเวณคอส่วนล่างใต้กระดูกไทรอยด์ ซึ่งตำแหน่งที่สังเกตง่ายๆคือใต้ต่อลูกกระเดือกนั่นเอง ลักษณะจะคล้ายผีเสื้อกางปีก คือ มีกลีบขาวและกลีบซ้าย...

ต้นเหตุของความเสื่อมของกระดูกสันหลังนั้นเกิดจาก 2 ปัจจัยหลัก ๆ นั่นคือ อายุ และการใช้ร่างกาย ซึ่งในผู้สูงอายุนั้นมีเหตุปัจจัยทั้ง 2 อย่างครบถ้วน ดังนั้นในกลุ่มผู้ที่มีปัญหากระดูกสันหลังส่วนใหญ่จึงเป็นผู้สูงอายุ ...

ปัจจุบันเทคโนโลยีของเครื่องเอ็กซเรย์เต้านม (Mammography) ที่ใช้ในการถ่ายภาพรังสีเต้านม เพื่อตรวจหาความผิดปกติของเนื้อเยื่อมี 2 ชนิด คือ...

Vejthani Hospital