จี้ไฟฟ้าหัวใจ Archives - โรงพยาบาลเวชธานี
August 10, 2020
จบปัญหาหัวใจเต้นผิดจังหวะด้วยการสวนและจี้ด้วยคลื่นวิทยุไฟฟ้าหัวใจ
ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดเร็ว สามารถรักษาให้หายขาดได้ ไม่ต้องกินยาตลอดชีวิต ด้วยเทคโนโลยีสวนและจี้ไฟฟ้าหัวใจ
โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language