SAVE 50%

ภาพวาดฝีพระหัตถ์ ในหลวงร.9 Painting 03 Canvas_70x50 cm

2,500 ฿

มีสินค้าอยู่ 1

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

เงื่อนไข

  1. รายได้จากการจำหน่ายภาพ โรงพยาบาลเวชธานีจะรวบรวมและนำไปสมทบทุนเข้ามูลนิธิช่วยเหลือการศึกษาชัยนาท โดยไม่หักค่าใช้จ่าย
  2. การจัดส่งภาพจะจัดส่งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (หลังจบนิทรรศการ)
  3. หากซื้อภาพแล้วทางโรงพยาบาลเวชธานีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนหรือคืนในทุกกรณี
  4. ราคาภาพดังกล่าวรวมค่าดำเนินการจัดส่งเรียบร้อยแล้ว
  5. ทางโรงพยาบาลจะออกได้เพียงใบเสร็จรับเงินของทางโรงพยาบาลเท่านั้น และจะจัดส่งไปพร้อมกับรูปภาพ