ความประทับใจของผู้รับบริการ Archives - โรงพยาบาลเวชธานี
September 12, 2016
ส่วนหนึ่งของความประทับใจจาก Facebook-คุณSumpas Punpuing
ความประทับใจผ่าน Facebook-คุณ Sumpas Punpuing ขอขอบพระคุณ ไปยังทางโรงพยาบาลเวชธานี ที่ผ่านมาทางอาจารย์หมออำไพพรรณ แผนกไต. ช4 ได้ทำการดูแล
โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language