แพ็กเกจและโปรแกรม

Scarless Technology NOTES เทคโนโลยีผ่าตัด “ ไร้แผล ”

Share:

SCARLESS SURGERY NOTES เทคโนโลยีผ่าตัด “ไร้แผล”  ศูนย์สุขภาพสตรี

เหมาจ่ายเริ่มต้น 220,000 บาท (นอนโรงพยาบาล 2 คืน)

เงื่อนไข:

  • ราคานี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น
  • อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวมค่าตรวจร่างกายก่อนผ่าตัด, ยากลับบ้าน, ภาวะแทรกซ้อน, การรักษาในโรคประจำตัวที่เป็นอยู่แล้ว
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือ รายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์สุขภาพสตรี ชั้น 2 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร 0-2734-0000 ต่อ 3200, 3204