วัคซีนป้องกันโรค การไม่มีโรคย่อมเป็นลาภอันประเสริฐ ฉะนั้นแล้วการป้องกันก่อนเกิดโรคจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะการฉีด วัคซีน ถือเป็นทางเลือกในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย และปัจจุบันการฉีดวัคซีน มีความสำคัญมากขึ้น เพื่อป้องกันการเกิดโรค ป้องกันการติดต่อ หรือลดความรุนแรงของโรคที่อาจเกิดขึ้น

วัคซีนป้องกันโรค สำหรับวัคซีนที่จำเป็น ได้แก่

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ และวัคซีนงูสวัด เป็นต้น

  1. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ราคา 690 บาท (ราคาปกติ 1,200 บาท)

เงื่อนไขการใช้บริการ

  • เฉพาะซื้อวัคซีนสร้างเกราะป้องกัน จ่ายเงินผ่านออนไลน์เท่านั้น
  • โปรโมชั่นนี้รวมค่าแพทย์ และค่าการพยาบาลแล้ว
  • โปรโมชั่นนี้เฉพาะผู้ที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป
  • โปรโมชั่นนี้สามารถซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 63 – 15 มิถุนายน 63
  • โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้ตั้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 63
  • กรุณานัดหมายล่วงหน้า 1 วัน ก่อนรับบริการ
  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามและนัดหมาย

คลินิกอายุรกรรม รพ.เวชธานี
โทร. 0-2734-0000 ต่อ 2200, 2204