แพ็กเกจและโปรโมชัน

วัคซีนป้องกันโรค IPD ชนิด 15 สายพันธุ์

Share:

วัคซีนป้องกัน
โรค IPD ชนิด 15 สายพันธุ์ (ป้องกันปอดบวม)
สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 6 สัปดาห์ขึ้นไป

พร้อมให้บริการแล้ว

  • ราคา 10,500.- บาท / 3 เข็ม (ราคาปกติ 14,148 บาท)
  • ราคา 12,500.- บาท / 4 เข็ม (ราคาปกติ 18,864 บาท)

ซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ 25 สิงหาคม 2567 

เงื่อนไข 

  1. ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาล
  2. ราคานี้สำหรับคนไทยหรือคนต่างชาติมีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
  3. โรงพยาบาลเวชธานีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์กุมารเวชกรรม (Super Kid’s Center)
ชั้น 3 อาคาร 1 โรงพยาบาลเวชธานี