แพ็กเกจและโปรแกรม

ตรวจรักษาริดสีดวงทวาร โดยแพทย์เฉพาะทาง เริ่มต้นที่ 2,500 บาท

Share:

ตรวจรักษาริดสีดวงทวาร โดยแพทย์เฉพาะทาง
เริ่มต้นที่ 2,500 บาท

เงื่อนไข

  • ราคาดังกล่าวเป็นราคาตรวจเบื้องต้นรวมค่าบริการทางการแพทย์
  • ราคาดังกล่าวรวมค่าเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจทางทวารหนัก
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

นัดหมายและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น 3 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร 0-2734 0000 ต่อ 4500, 4501