แพ็กเกจและโปรแกรม

ข้าราชการไทย อุ่นใจยามเจ็บป่วย

Share:

✓ ไม่ต้องรอคิวนาน
✓ มาตรฐานบริการระดับสากล
✓ เครื่องมือทางการแพทย์ทันสมัย
 • ผ่าตัดถุงน้ำดีแบบเปิดช่องท้อง ราคาร่วมจ่าย  90,800 บาท
 • ผ่าตัดถุงน้ำดีแบบส่องกล้อง  ราคาร่วมจ่าย 95,500 บาท
 • การตัดถุงน้ำดีร่วมกับการผ่าสำรวจท่อน้ำดี  ราคาร่วมจ่าย 109,400 บาท
 • ผ่าตัดไส้เลื่อนข้างเดียว ราคาร่วมจ่าย 50,200 บาท
 • ผ่าตัดไส้เลื่อน 2 ข้าง ราคาร่วมจ่าย 94,000 บาท
 • ผ่าตัดริดสีดวงทวาร แบบธรรมดา ราคาร่วมจ่าย 57,600 บาท
 • ตัดโพรงฝีคัณฑสูตร ราคาร่วมจ่าย 40,700 บาท
 • คลอดธรรมชาติ ราคาร่วมจ่าย 33,000 บาท
 • ผ่าตัดคลอด  ราคาร่วมจ่าย 40,200 บาท
 • ผ่าตัดคลอดและทำหมัน  ราคาร่วมจ่าย 39,500 บาท
 • ผ่าตัดเนื้องอกมดลูกแบบเปิด  ราคาร่วมจ่าย 82,700 บาท
 • ผ่าตัดถุงน้ำรังไข่แบบเปิด  ราคาร่วมจ่าย 88,000 บาท
 • การดูแลเด็กแรกเกิด (เด็กปกติ) ราคาร่วมจ่าย 8,000 บาท
 • การรักษาเด็กแรกเกิด (เด็กป่วย) ราคาร่วมจ่าย 17,400 บาท
หมายเหตุ
 1. ราคารวมค่าธรรมเนียมแพทย์พิเศษ (Doctor Fee) และค่าธรรมเนียมพิเศษ (Surcharge)
 2. ราคายังไม่รวมค่าห้องส่วนเกิน และค่าอุปกรณ์อวัยวะเทียมส่วนเกิน
 3. ราคายังไม่รวมค่าตรวจความพร้อมร่างกายก่อนผ่าตัด และค่ายากลับบ้าน