ศูนย์เต้านม

ศูนย์เต้านม


เปิดบริการตั้งแต่ปี 2555 ให้การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องเต้านมครบวงจร โดยให้การดูแลผู้ป่วยเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพ ตั้งแต่การตรวจคัดกรอง, การดูแลรักษา, การป้องกัน, การฟื้นฟู, การดูแลความเสี่ยงต่างๆ และการติดตามผลการรักษาโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเต้านมโดยเฉพาะ มีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งการวางแผนการดูแล รักษาผู้ป่วยร่วมกันเป็นทีม มีการจัดกิจกรรมการศึกษาทั้งในพื้นที่ และนอกสถานที่ การศึกษางานวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน โดยให้บริการดังต่อไปนี้

วัน เวลาทำการ

วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 20.00 น.

สถานที่

ศูนย์เต้านม ชั้น 3 โรงพยาบาลเวชธานี

นัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทร. 02-734-0000 ต่อ 2715 , 2716

บริการทางการแพทย์

 • ให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป หรือบุคคลที่มีประวัติเสี่ยงในครอบครัว
 • ให้คำปรึกษาผู้ที่มีความผิดปกติเรื่องเต้านม อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 • ให้คำปรึกษาเรื่องผลชิ้นเนื้อเต้านม และผล Mammogram ที่มีความผิดปกติ ที่สงสัยว่าจะเป็นมะเร็ง หรือไม่แน่ใจ ที่ส่งมาจากหน่วยงานอื่นๆ
 • ให้การรักษา และผ่าตัดโรคของเต้านมที่ไม่ใช่มะเร็ง เช่น ฝี อักเสบ เป็นถุงน้ำ เป็นเนื้องอก
 • ให้คำปรึกษา และการรักษาผู้ที่มีความผิดปกติของเต้านมจากการผ่าตัดเต้านม
 • ให้การรักษา และผ่าตัดมะเร็งเต้านมด้วยวิทยาการที่ล้ำสมัย โดยสามารถเก็บเต้านมไว้ได้
 • ให้บริการการตรวจชิ้นเนื้อของเต้านมด้วยวิธี Ultrasound – Guide Core Needle Biopsy และ Fine Needle Aspiration Biops

เครื่องมือและเทคโนโลยี

 • การตรวจหามะเร็งเต้านม ด้วยเครื่องแมมโมแกรม แบบระบบดิจิตอล และอัลตราซาวนด์
 • การตรวจหามะเร็งเต้านมโดยใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)
 • การเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อโดยการใช้เข็มขนาดเล็กดูด เพื่อส่งพิสูจน์
 • การเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อโดยใช้เครื่องมือช่วยหาตำแหน่ง (Stereolactic Biopsy)

คณะแพทย์

นพ. ธงชัย ศุกรโยธิน

ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยาและโรคของเต้านม

ศัลยศาสตร์
นพ. ธัญวัจน์ ศาสนเกียรติกุล

ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยาและโรคของเต้านม

ศัลยศาสตร์
นพ. ธีรภพ ไวประดับ

ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยาและโรคของเต้านม

ศัลยศาสตร์
นพ. ปิยศักดิ์ ทหราวานิช

ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยาและโรคของเต้านม

ศัลยศาสตร์
นพ. มนต์ชัย ลีสมบัติไพบูลย์

ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยาและโรคของเต้านม

ศัลยศาสตร์
พญ. กรวรรณ จันทรจำนง

ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยาและโรคของเต้านม

ศัลยศาสตร์
พญ. ชญานุตม์ รัตตดิลก

ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยาและโรคของเต้านม

ศัลยศาสตร์
พญ. ฐิติพร วรรณศรี

ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยาและโรคของเต้านม

ศัลยศาสตร์
พญ. ปัณฑ์ จันทนิมิ

ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยาและโรคของเต้านม

ศัลยศาสตร์
พญ. รับพร สุขพานิช

ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยาและโรคของเต้านม

ศัลยศาสตร์

Other Information

โปรโมชั่นและแพ็กเกจ

Show more

ความประทับใจของผู้รับบริการ

Show more

บทความสุขภาพ

Show more

วีดีโอสุขภาพ

Show More