ศูนย์เต้านม

ชั้น 3 โรงพยาบาลเวชธานี

ศูนย์เต้านม


เปิดบริการตั้งแต่ปี 2555 ให้การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องเต้านมครบวงจร โดยให้การดูแลผู้ป่วยเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพ ตั้งแต่การตรวจคัดกรอง, การดูแลรักษา, การป้องกัน, การฟื้นฟู, การดูแลความเสี่ยงต่างๆ และการติดตามผลการรักษาโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเต้านมโดยเฉพาะ มีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งการวางแผนการดูแล รักษาผู้ป่วยร่วมกันเป็นทีม มีการจัดกิจกรรมการศึกษาทั้งในพื้นที่ และนอกสถานที่ การศึกษางานวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน โดยให้บริการดังต่อไปนี้
บริการทางการแพทย์
 • ให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป หรือบุคคลที่มีประวัติเสี่ยงในครอบครัว
 • ให้คำปรึกษาผู้ที่มีความผิดปกติเรื่องเต้านม อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 • ให้คำปรึกษาเรื่องผลชิ้นเนื้อเต้านม และผล Mammogram ที่มีความผิดปกติ ที่สงสัยว่าจะเป็นมะเร็ง หรือไม่แน่ใจ ที่ส่งมาจากหน่วยงานอื่นๆ
 • ให้การรักษา และผ่าตัดโรคของเต้านมที่ไม่ใช่มะเร็ง เช่น ฝี อักเสบ เป็นถุงน้ำ เป็นเนื้องอก
 • ให้คำปรึกษา และการรักษาผู้ที่มีความผิดปกติของเต้านมจากการผ่าตัดเต้านม
 • ให้การรักษา และผ่าตัดมะเร็งเต้านมด้วยวิทยาการที่ล้ำสมัย โดยสามารถเก็บเต้านมไว้ได้
 • ให้บริการการตรวจชิ้นเนื้อของเต้านมด้วยวิธี Ultrasound - Guide Core Needle Biopsy และ Fine Needle Aspiration Biops
เครื่องมือและเทคโนโลยี
 • การตรวจหามะเร็งเต้านม ด้วยเครื่องแมมโมแกรม แบบระบบดิจิตอล และอัลตราซาวนด์
 • การตรวจหามะเร็งเต้านมโดยใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)
 • การเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อโดยการใช้เข็มขนาดเล็กดูด เพื่อส่งพิสูจน์
 • การเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อโดยใช้เครื่องมือช่วยหาตำแหน่ง (Stereolactic Biopsy)
วัน เวลาทำการ
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 – 20.00 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
สถานที่
ศูนย์เต้านม ชั้น 3 โรงพยาบาลเวชธานี
นัดหมายและติดต่อสอบถาม
โทร. 02-7340000 ต่อ 2715, 2716

คณะแพทย์

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

“จริง ๆ เจอก้อนเนื้อด้วยตัวเอง โดยใช้วิธีการคลำ ๆ ก็พบก้อนเนื้อแล้วก็รู้สึกเจ็บ กลัวว่าจะเป็นก้อนเนื้อร้าย เลยตัดสินใจเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลเวชธานี คุณหมอก็จะใช้เครื่องอัลตร้าซาวนด์ และเจาะตรวจก้อนเนื้อ แต่ก้อนเนื้อมันค่อนข้างใหญ่แล้ว คุณหมอเลยแนะนำให้ผ่าตัด หลังจากการผ่าตัดใช้เวลาพักฟื้นไม่นาน ก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยค่ะ”

คุณภานุชนัฎ บุนนาค อายุ 21 ปี เข้ารับการรักษาก้อนเนื้อที่เต้านม กับคุณหมอ จรัลภา วัฒนกิจไกรเลิศ ที่โรงพยาบาลเวชธานี

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์เต้านม โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 2715, 2716

นพ.มนต์ชัย ลีสมบัติไพบูลย์ ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็งวิทยา และโรคของเต้านม ให้ความรู้เรื่อง “มะเร็งเต้านม” ภัยร้ายใกล้ตัวของผู้หญิงว่าเกิดจากความผิดปกติของการเจริญเติบโตของเซลล์ในเต้านม ซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมและรวดเร็ว อาจทำให้ มะเร็งแพร่กระจายไปที่อวัยวะส่วนอื่น ๆ ในร่างกาย จนเป็นสาเหตุให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language