ေ၀့ဌာနီ ရင္သားက်န္းမာေရးစင္တာ

ေ၀့ဌာနီ ရင္သားက်န္းမာေရးစင္တာ

အစိုးရ  ဦးေဆာင္ေသာ ပုဂၢလိက က်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိပါသည္။

ထိုင္းႏုိင္ငံအမ်ဳိးသားေရး ကင္ဆာဌာန စာရင္းမ်ားအရ လူ (5)ေယာက္လွ်င္တစ္ ေယာက္နွဳန္းကင္ဆာ ေရာဂါ ျဖင့္ေသဆံုး လ်က္ရွိေနပါသည္။

ေ၀့ဌာနီ ေဆးရုံသည္ သက္ရွည္ က်န္းမားေရးအတြက္ ကင္ဆာ ေရာဂါ ကို ကုသရန္ အထူး အေရး ၾကီးေၾကာင္းနားလည္သေဘာေပါက္သည္ႏွင့္ အမွ် အကာင္းဆံုး ကၽြမ္းက်င္၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ကုသမွဳမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။

၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား

ကင္ဆာခြဲစိတ္ အထူးကုဆရာ၀န္မ်ားသည္ ရင္သားကင္ဆာ ၊သိုင္းရြိဳက္ကင္ဆာ ၊အူမၾကီးကင္ဆာ ၊အသည္းကင္ဆာမ်ားကို ခြဲစိတ္ကုသေပးေနပါသည္။

အထူးရင္သားကင္ဆာ ခြဲစိတ္ ကု ဆရာ၀န္မ်ားသည္ ခြဲစိတ္မွဳမ်ား ကုသမွဳမ်ား ကို အဖြဲ ့လိုက္စုေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။

ရုိးတြင္းျခင္ဆီ အစားထိုး ကုသမွဳမ်ားကို 2010 ခုႏွစ္မွစတင္၍ ကုသေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့ပါသည္။

ကင္ဆာေရာဂါ ေၾကာင့္ ခံစားရေသာ နာက်င္မွဳေ၀ဒနာ မ်ားကို လည္း သက္သာ ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။

ကင္ဆာေၾကာင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊လူမွဳဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ မ်ားကို လည္းေျပလည္ေအာင္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးညွိႏွုိင္းေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။

Chemotherapy ကိုလည္း ေဆးရံူတက္စရာမလိုဘဲ ျပင္ပ လူနာ အေနျဖင့္ ေသာ္ လည္းေကာင္း ေဆးရုံတက္၍ အတြင္းလူနာ အျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း လူနာ၏ အေျခအေန အေပၚ မွဳတည္၍  ကုသမွဳ ခံယူ ႏုိင္ပါသည္။ အျခားကုထံုး မ်ား ဥပမာ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ ကုထံုး ၊ အသည္း ကင္ဆာဆဲလ္မ်ားအတြက္ TOCE, TACE, RFA တို႔ ကဲသို႔ ေသာ အဆင့္ျမင့္ ေနာက္ဆံုးေပၚ ကုတံုး မ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ ကုသေပးေန ပါသည္။

  • ေခတ္မီစက္ကိရိယာ မ်ား
  • ကြန္ပ်ဳတာဓာတ္မွန္မ်ား
  • ရင္သားကင္ဆာပံုရိပ္ေဖာ္ျခင္းမ်ား
  • ရင္သားကင္ဆာ စစ္ေဆးျခင္းမ်ား

 

အခ်ိန္

ေန့စဥ္ – နံနက္ ၈နာရီ မွ ည ၈နာရီထိ

ေနရာ

ရင္သားက်န္းမာေရးစင္တာ – ေဝ့ဌာနီေဆးရံုၾကီး ၃ထပ္

ရက္ခ်ိန္းယူရန္နွင့္စံုစမ္းရန္

ဖုန္း : 02-734 -0000 ext. 4500

Promotion & Package
သင့် ရှာဖွေမှုနှင့် ကိုက်ညီသော စာမူမတွေ့ပါ။

Testimonials
သင့် ရှာဖွေမှုနှင့် ကိုက်ညီသော စာမူမတွေ့ပါ။

Read More..
Videos
Read More..
Articles
သင့် ရှာဖွေမှုနှင့် ကိုက်ညီသော စာမူမတွေ့ပါ။

Read More..
Vejthani Hospital