ศูนย์หัวใจ ให้บริการด้วยเครื่องมือครบวงจร | โรงพยาบาลเวชธานี

ศูนย์หัวใจ

ชั้น 5 โรงพยาบาลเวชธานี

ศูนย์หัวใจ


เพราะเราตระหนักถึงความสำคัญของการให้บริการด้านสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งเป็นโรคที่จำเป็นต้องได้รับการบริการรักษาอย่างเร่งด่วนและทันท่วงทีโรงพยาบาลเวชธานีจึงได้มีโครงการเปิดศูนย์หัวใจให้เป็นสัดส่วนและดูแลจำเพาะมากขึ้นสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยและบุคลากรที่มีศักยภาพพร้อมในการให้บริการที่ครบวงจร โดยศูนย์หัวใจของเรามุ่งเน้นในด้านการตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจและการรักษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพตามระดับมาตรฐานสากลด้วยทีมแพทย์และพยาบาลเฉพาะทาง เพื่อรองรับผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดของโรงพยาบาลที่มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นทุกปีในปัจจุบันนี้

ด้วยเหตุนี้ศูนย์หัวใจเวชธานีจึงถือกำเนิดขึ้น และจะพร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างครบวงจร ภายใน ปี 2551 โดยเน้นให้บริการที่ครอบคลุมตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจเบื้องต้น การตรวจโรคหัวใจด้วยอุปกรณ์พิเศษ การดูแลและป้องกัน>โรคหัวใจ การรักษา การผ่าตัด การติดตามดูแลในหออภิบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ ตลอดจนการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ ด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์และเทคโนโลยีอันทันสมัย

ความเชี่ยวชาญครบวงจร พร้อมเทคโนโลยีล่าสุด…เพื่อชัยชนะต่อโรคหัวใจ
โรงพยาบาลเวชธานีของเราให้ความสำคัญกับความเชี่ยวชาญของบุคลากรและอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อให้การตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจของคณะอาจารย์ทางการแพทย์มีประสิทธิภาพแม่นยำและทันท่วงที ทางโรงพยาบาลเวชธานีจึงได้ทำการออกแบบศูนย์หัวใจที่มาพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีเครื่องมือแพทย์ที่ครบครันผสมผสานความชำนาญอย่างลงตัวกับความเชี่ยวชาญครบวงจรของคณะอาจารย์เพื่อให้การรักษาโรคหัวใจนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเห็นผลลัพธ์ที่ดีมากที่สุด
บริการทางการแพทย์
แผนกตรวจพิเศษด้านหัวใจ (Non-invasive)
 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • การตรวจวัดความแข็งตัวของหลอดเลือด
 • การตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะวิ่งสายพาน
 • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง
 • เครื่องบันทึกติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดพกพา
 • เครื่องบันทึกติดตามความดันโลหิตชนิดพกพา
 • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงร่วมกับการให้ยาโดบูตามีน
 • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงผ่านทางหลอดอาหาร
 • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงร่วมกับการวิ่งบนสายพาน
 • การค้นหาสาเหตุของภาวะหมดสติ
แผนกตรวจสวนหัวใจ (Cardiac cathlab)
 • การตรวจสวนหัวใจ และฉีดสีตรวจหลอดเลือดหัวใจ
 • การขยายหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยบอลลูน และขดลวด
 • การฝังเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดถาวร
 • การจี้เพื่อแก้ไขภาวะไฟฟ้าหัวใจ ลัดวงจร
 • การปิดรูรั่วของผนังกั้นหัวใจห้องบนด้วยอุปกรณ์พิเศษ
 • การขยายลิ้นหัวใจไมตรัลด้วยลูกโป่ง
 • การผ่าตัดฝังเครื่องช็อคไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ
 • การใส่เครื่องช่วยเพิ่มความดันโดยลูกโป่งในหลอดเลือดแดงใหญ่
ศัลยกรรมหัวใจและหลอดเลือด (Open heart surgery)
 • การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ
 • การผ่าตัดเปลี่ยนและซ่อมแซมลิ้นหัวใจ
 • การผ่าตัดเพื่อรักษาหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดต่างๆ
การบริการ
 • การตรวจพิเศษด้านหัวใจแบบ Non-Invasive
 • การสวนหัวใจ Cardiac Cathlab
 • ผ่าตัดหัวใจ Open Heart Surgery
 • หอพักผู้ป่วยโรคหัวใจ Cardiac Ward , CCU
 • การฟื้นฟูสมรรถภาพของหัวใจ Cardiac Rehabilitation
 • ตรวจหัวใจและหลอดเลือดด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT 64 Slice) และเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า Cardiac MRI
 • รถอภิบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ Mobile CCU
วัน เวลาทำการ
วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 07.00 -17.00 น.
สถานที่
ศูนย์หัวใจ ชั้น 11 โรงพยาบาลเวชธานี
นัดหมายและติดต่อสอบถาม
โทร. 02-734-0000 ต่อ 5300

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

“ชีวิตใหม่หลังผ่าตัดซ่อมลิ้นหัวใจ”

แบ่งปันประสบการณ์ของผู้รับบริการ คุณวิรัฐ ประสบทอง
ผู้เข้ารับการ ผ่าตัดซ่อมลิ้นหัวใจ

แพทย์เจ้าของไข้ นพ.ทวีศักดิ์ โชติวัฒนพงษ์
ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 5300, 5301

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language