ศูนย์หัวใจ ให้บริการด้วยเครื่องมือครบวงจร | โรงพยาบาลเวชธานี

ศูนย์หัวใจ

ชั้น 5 โรงพยาบาลเวชธานี

ศูนย์หัวใจ


เพราะเราตระหนักถึงความสำคัญของการให้บริการด้านสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งเป็นโรคที่จำเป็นต้องได้รับการบริการรักษาอย่างเร่งด่วนและทันท่วงทีโรงพยาบาลเวชธานีจึงได้มีโครงการเปิดศูนย์หัวใจให้เป็นสัดส่วนและดูแลจำเพาะมากขึ้นสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยและบุคลากรที่มีศักยภาพพร้อมในการให้บริการที่ครบวงจร โดยศูนย์หัวใจของเรามุ่งเน้นในด้านการตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจและการรักษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพตามระดับมาตรฐานสากลด้วยทีมแพทย์และพยาบาลเฉพาะทาง เพื่อรองรับผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดของโรงพยาบาลที่มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นทุกปีในปัจจุบันนี้

ด้วยเหตุนี้ศูนย์หัวใจเวชธานีจึงถือกำเนิดขึ้น และจะพร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างครบวงจร ภายใน ปี 2551 โดยเน้นให้บริการที่ครอบคลุมตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจเบื้องต้น การตรวจโรคหัวใจด้วยอุปกรณ์พิเศษ การดูแลและป้องกัน>โรคหัวใจ การรักษา การผ่าตัด การติดตามดูแลในหออภิบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ ตลอดจนการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ ด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์และเทคโนโลยีอันทันสมัย

ความเชี่ยวชาญครบวงจร พร้อมเทคโนโลยีล่าสุด…เพื่อชัยชนะต่อโรคหัวใจ
โรงพยาบาลเวชธานีของเราให้ความสำคัญกับความเชี่ยวชาญของบุคลากรและอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อให้การตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจของคณะอาจารย์ทางการแพทย์มีประสิทธิภาพแม่นยำและทันท่วงที ทางโรงพยาบาลเวชธานีจึงได้ทำการออกแบบศูนย์หัวใจที่มาพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีเครื่องมือแพทย์ที่ครบครันผสมผสานความชำนาญอย่างลงตัวกับความเชี่ยวชาญครบวงจรของคณะอาจารย์เพื่อให้การรักษาโรคหัวใจนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเห็นผลลัพธ์ที่ดีมากที่สุด
บริการทางการแพทย์
แผนกตรวจพิเศษด้านหัวใจ (Non-invasive)
 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • การตรวจวัดความแข็งตัวของหลอดเลือด
 • การตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะวิ่งสายพาน
 • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง
 • เครื่องบันทึกติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดพกพา
 • เครื่องบันทึกติดตามความดันโลหิตชนิดพกพา
 • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงร่วมกับการให้ยาโดบูตามีน
 • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงผ่านทางหลอดอาหาร
 • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงร่วมกับการวิ่งบนสายพาน
 • การค้นหาสาเหตุของภาวะหมดสติ
แผนกตรวจสวนหัวใจ (Cardiac cathlab)
 • การตรวจสวนหัวใจ และฉีดสีตรวจหลอดเลือดหัวใจ
 • การขยายหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยบอลลูน และขดลวด
 • การฝังเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดถาวร
 • การจี้เพื่อแก้ไขภาวะไฟฟ้าหัวใจ ลัดวงจร
 • การปิดรูรั่วของผนังกั้นหัวใจห้องบนด้วยอุปกรณ์พิเศษ
 • การขยายลิ้นหัวใจไมตรัลด้วยลูกโป่ง
 • การผ่าตัดฝังเครื่องช็อคไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ
 • การใส่เครื่องช่วยเพิ่มความดันโดยลูกโป่งในหลอดเลือดแดงใหญ่
ศัลยกรรมหัวใจและหลอดเลือด (Open heart surgery)
 • การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ
 • การผ่าตัดเปลี่ยนและซ่อมแซมลิ้นหัวใจ
 • การผ่าตัดเพื่อรักษาหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดต่างๆ
การบริการ
 • การตรวจพิเศษด้านหัวใจแบบ Non-Invasive
 • การสวนหัวใจ Cardiac Cathlab
 • ผ่าตัดหัวใจ Open Heart Surgery
 • หอพักผู้ป่วยโรคหัวใจ Cardiac Ward , CCU
 • การฟื้นฟูสมรรถภาพของหัวใจ Cardiac Rehabilitation
 • ตรวจหัวใจและหลอดเลือดด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT 64 Slice) และเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า Cardiac MRI
 • รถอภิบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ Mobile CCU
วัน เวลาทำการ
วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 07.00 -17.00 น.
สถานที่
ศูนย์หัวใจ ชั้น 11 โรงพยาบาลเวชธานี
นัดหมายและติดต่อสอบถาม
โทร. 02-734-0000 ต่อ 5300

โปรโมชั่นและแพ็กเกจ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

คุณหมอบอกว่ากระแสไฟฟ้าในหัวใจผิดปกติมานานแล้วควรจะจี้ซะที เลยถามคุณหมอว่าถ้าไม่ทำแล้วจะเป็นยังไง คุณหมอบอกว่าปล่อยอาจเสี่ยงไหลตาย ฉันจึงตัดสินใจรักษา แต่เป็นคนกลัวเข็มมากและวิตกจริตหลายวัน…พอมาทำจริงๆก็ไม่ได้เจ็บมากมาย และหลังจากจี้หัวใจแล้วอาการใจสั่นก็ไม่มีอีกเลยต้องขอขอบคุณ นพ. อัมพล อิทธิฤทธานนท์ที่ดูแลมาตลอด 16 ปี และ นพ. ปริวัตร เพ็งแก้ว รวมทั้งพยาบาลทุกท่านที่ดูแลอย่างดีตอนที่อยู่รพ.นะคะ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 0-2734 0000 ต่อ 5300

คุณพ่อมีภาวะหินปูนเกาะลิ้นหัวใจและมีโรคประจำตัวอีกหลายอย่าง ไปหาหมอมา 2 ที่ ที่แรกบอกว่าถ้าคุณพ่อต้องผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจอาจมีความเสี่ยงสูง ปล่อยไว้แบบนี้อาจจะมีอายุยืนยาวกว่าไหม รู้สึกเหมือนเราไม่มีทางเลือกเลย ส่วนที่ที่ 2 ต้องรอคิวผ่าตัดนาน 3 เดือน แต่อาการคุณพ่อรุนแรงมากรอไม่ได้ จนได้มาเจอกับ นพ.ทวีศักดิ์ โชติวัฒนพงษ์ ทำให้เรามีความหวังอีกครั้ง คุณหมอทวีศักดิ์วางแผนการผ่าตัดอย่างระมัดระวังและใช้ยาน้อยมากเพื่อไม่ให้กระทบต่อโรคประจำตัวอื่น ๆ หลังผ่าตัดเหมือนได้ชีวิตใหม่ของคุณพ่อกลับมา ชีวิตคุณพ่อเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น รู้สึกรักคุณหมอทวีศักดิ์มากค่ะ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลเวชธานี ชั้น 5
โทร. 0-2734 0000 ต่อ 5300, 5301

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language