ศูนย์ตา

ชั้น 2 โรงพยาบาลเวชธานี

ศูนย์ตา


ศูนย์ตา โรงพยาบาลเวชธานี ให้บริการรักษาผู้ที่มีปัญหาโรคของตา และความผิดปกติของตาอื่นๆ โดยคณะแพทย์ที่เชี่ยวชาญ และเครื่องมือที่ทันสมัย สามารถตรวจวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็ว เพื่อการรักษาได้ทันท่วงทีและมีประสิทธิผล
เครื่องมือและเทคโนโลยี
เครื่องมือ
 • กล้องจุลทรรศน์สำหรับตรวจตา
 • เครื่องส่องตรวจจอประสาทตา
 • เครื่องวัดความโค้งของกระจกตา
 • เครื่องอัลตราซาวด์ วัดเลนส์แก้วตา
เครื่องวัดสายตาสำหรับเด็กและผู้ใหญ่
 • ชุดตรวจตาบอดสี
 • ชุดตรวจการเห็นภาพ 3 มิติ
 • เครื่อง LASER ชนิด YAG
 • เครื่อง LASER ชนิด ARGON
 • เครื่องวัดความดันลูกตา
 • เครื่องตรวจมุมตา เพื่อประเมินโรคต้อหิน
บริการทางการแพทย์
 • ตรวจรักษาโรคทางสายตาแบบครบวงจร
 • ( แว่นตา, PRK, Trans-PRK, LASIK, Femto-LASIK, ICL implantation)
 • ตรวจสุขภาพตาประจำปี
 • ผ่าตัดต้อกระจกด้วยเครื่องอัลตราซาวน์ความถี่สูง
 • รักษาต้อหินและโรคทางจอประสาทตาด้วยการผ่าตัด และเลเซอร์
 • ตรวจประเมินและรักษาภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา
 • ผ่าตัดรักษาต้อเนื้อ, ตาเหล่, รวมทั้งผ่าตัดรักษาเปลือกตาและเบ้าตา
วัน เวลาทำการ
วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
สถานที่
ศูนย์ตา ชั้น 2 โรงพยาบาลเวชธานี
นัดหมายและติดต่อสอบถาม
โทร. 02-7340000 ต่อ 3260 , 3264

โปรโมชั่นและแพ็กเกจ

คณะแพทย์

ความประทับใจของผู้รับบริการ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language