ศูนย์ตรวจสุขภาพ - ตรวจสุขภาพประจำปี | โรงพยาบาลเวชธานี

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ชั้น 11 โรงพยาบาลเวชธานี

ศูนย์ตรวจสุขภาพ


ให้บริการตรวจสุขภาพในหลายโปรแกรมรวมถึงการตรวจสุขภาพประจำปี ที่ออกแบบขึ้นอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้เหมาะสมกับในแต่ละบุคคล ทั้งเพศ อายุ และปัจจัยเสี่ยงจากการทำงาน และพันธุกรรม ภายใต้มาตรฐานเครื่องมือ ในระบบคอมพิวเตอร์ ที่ทันสมัยและครบวงจรแบบ One Stop Service จึงทำให้ผู้มาใช้บริการตรวจสุขภาพประจำปีมั่นใจได้ในความถูกต้อง และความรวดเร็วของการรายงานผล และยังเพียบพร้อมด้วยความเป็นที่หนึ่ง ของการใส่ใจในบริการทุกขั้นตอนจากแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่
ด้วยบรรยากาศของการตรวจสุขภาพที่เน้นเป็นการพักผ่อนแบบ Modern ประกอบกับการบริการอันหลากหลาย เช่น นวดฝ่าเท้า และมี Free Wifi  จึงทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายและแยกเป็นสัดส่วนเฉพาะจากการตรวจผู้ป่วยทั่วไป
บริการทางการแพทย์
ด้วยการให้บริการตรวจสุขภาพในหลายโปรแกรมสำหรับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ออกแบบให้เหมาะสมกับในแต่ละบุคคล ตรวจค้นหาความเสี่ยงด้านสุขภาพเบื้องต้นแบบ One Stop Service ควบคุมป้องกัน ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคโดยส่งพบผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวข้อง มีการแนะนํา โปรแกรมที่สัมพันธ์กับการเจ็บป่วยในอดีต การดําเนินชีวิตประจําวันทั้งในด้าน อาหารและการออกกําลังกาย ปัจจัยเสี่ยงด้านเกี่ยวกับโรค (Risk factor) และปัญหา พันธุกรรม (Family history) รวมถึงโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี
การตรวจเวชศาสตร์การบิน รพ. เวชธานี
ตรวจร่างกายสำหรับการต่ออายุใบอนุญาต สำหรับนักบิน และ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
วัน เวลาทำการ
วันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 7.00 - 17.00 น
สถานที่
ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 11 โรงพยาบาลเวชธานี
นัดหมายและติดต่อสอบถาม
โทร. 02-7340000 ต่อ 1111 , 1130
โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language