ศูนย์ตรวจสุขภาพ - ตรวจสุขภาพประจำปี | โรงพยาบาลเวชธานี

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ชั้น 11 โรงพยาบาลเวชธานี

ศูนย์ตรวจสุขภาพ


ให้บริการตรวจสุขภาพในหลายโปรแกรมรวมถึงการตรวจสุขภาพประจำปี ที่ออกแบบขึ้นอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้เหมาะสมกับในแต่ละบุคคล ทั้งเพศ อายุ และปัจจัยเสี่ยงจากการทำงาน และพันธุกรรม ภายใต้มาตรฐานเครื่องมือ ในระบบคอมพิวเตอร์ ที่ทันสมัยและครบวงจรแบบ One Stop Service จึงทำให้ผู้มาใช้บริการตรวจสุขภาพประจำปีมั่นใจได้ในความถูกต้อง และความรวดเร็วของการรายงานผล และยังเพียบพร้อมด้วยความเป็นที่หนึ่ง ของการใส่ใจในบริการทุกขั้นตอนจากแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่
ด้วยบรรยากาศของการตรวจสุขภาพที่เน้นเป็นการพักผ่อนแบบ Modern ประกอบกับการบริการอันหลากหลาย เช่น นวดฝ่าเท้า และมี Free Wifi  จึงทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายและแยกเป็นสัดส่วนเฉพาะจากการตรวจผู้ป่วยทั่วไป
บริการทางการแพทย์
ด้วยการให้บริการตรวจสุขภาพในหลายโปรแกรมสำหรับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ออกแบบให้เหมาะสมกับในแต่ละบุคคล ตรวจค้นหาความเสี่ยงด้านสุขภาพเบื้องต้นแบบ One Stop Service ควบคุมป้องกัน ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคโดยส่งพบผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวข้อง มีการแนะนํา โปรแกรมที่สัมพันธ์กับการเจ็บป่วยในอดีต การดําเนินชีวิตประจําวันทั้งในด้าน อาหารและการออกกําลังกาย ปัจจัยเสี่ยงด้านเกี่ยวกับโรค (Risk factor) และปัญหา พันธุกรรม (Family history) รวมถึงโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี
โปรแกรมและแพ็กเกจ
 • Package Active Plus  จองตรวจสุขภาพ กับเราผ่านช่องทางOnline วันนี้ ลดสูงสุด 60% ราคา 5,800 บาท (จากปกติ 13,380 บาท)
โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับวัยหนุ่มสาว อายุ 18 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 25 ปี แนะนำโปรแกรม Active Plus ทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิง ราคา 5,800 บาท


 • Package Advance Gentlemen จองตรวจสุขภาพ กับเราผ่านช่องทางOnline วันนี้ ลดสูงสุด 60% ราคา 7,200 (จากปกติ 21,390บาท)
โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับคุณสุภาพบุรุษ Gen Z วัยทำงาน สำหรับ อายุ 25 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 30 ปี แนะนำโปรแกรม Advance Gentleman ราคา 7,200 บาท


 • Package Advance Lady จองตรวจสุขภาพ กับเราผ่านช่องทางOnline วันนี้ ลดสูงสุด 60% ราคา 10,200 ( ปกติ 26,546 )
โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับคุณสุภาพสตรี Gen Z วัยทำงาน สำหรับ อายุ 25 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 30 ปี แนะนำโปรแกรม Advance Lady ราคา 10,200 บาท สำหรับคุณผู้หญิง (รวมตรวจมะเร็งปากมดลูก)


 • Package Advance Lady (Non Thin Prep) จองตรวจสุขภาพ กับเราผ่านช่องทาง Online วันนี้ ลดสูงสุด 60% ราคา 8,800 ( ปกติ 24,210 )
โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับคุณสุภาพสตรี Gen Z วัยทำงาน สำหรับ อายุ 25 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 30 ปี แนะนำโปรแกรม Advance Lady - Non Thin Prep ราคา 8,800 บาท สำหรับคุณผู้หญิง (ไม่รวมตรวจมะเร็งปากมดลูก)


 • Package Young Executive จองตรวจสุขภาพผ่านช่องทาง Online วันนี้ ลดสูงสุด 60% ราคา 10,800 บาท (จากปกติ 27,140 บาท)
โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับคุณสุภาพบุรุษ Gen Y อายุ 30 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 35 ปี แนะนำโปรแกรม Young Executive Gentleman ราคา 10,800 บาท


 • Package Young Executive Lady จองตรวจสุขภาพ กับเราผ่านช่องทาง Online วันนี้ ลดสูงสุด 60% ราคา 13,800 บาท (จากปกติ 32,296 บาท)
โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับคุณสุภาพสตรี Gen Y ที่มีอายุ 30 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 35 ปี แนะนำโปรแกรม Young Executive Lady ราคา 13,800 บาท สำหรับคุณผู้หญิง (รวมตรวจมะเร็งปากมดลูก)


 • Package Young Executive Lady (Non Thin Prep) จองตรวจสุขภาพผ่านช่องทาง Onlineวันนี้ ลดสูงสุด 60% ราคา 12,400 บาท (จากปกติ 29,960 บาท)
โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับคุณสุภาพสตรี Gen Y ที่มีอายุ 30 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 35 ปี แนะนำโปรแกรม สำหรับคุณสุภาพสตรีที่ไม่ต้องการตรวจมะเร็งปากมดลูกแนะนำโปรแกรม Young Executive Lady (Non Thin Prep) ราคา 12,400 บาท


 • Package Executive Gentleman จองโปรแกรมตรวจสุขภาพผ่านช่องทาง Online วันนี้ ลดสูงสุด 60% ราคา 17,000 บาท (จากปกติ 37,990 บาท)
โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับคุณสุภาพบุรุษ Gen X ที่มีอายุ 35 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 40 ปี แนะนำโปรแกรม Executive Gen ราคา 17,000 บาท สำหรับคุณผู้ชาย


 • Package Executive Lady จองตรวจสุขภาพผ่านช่องทาง Online วันนี้ ลดสูงสุด 60% ราคา 21,000 บาท (จากปกติ 43,146 บาท)
โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับคุณสุภาพสตรี Gen X ที่มีอายุ 35 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 40 ปี แนะนำโปรแกรม Executive Lady ราคา 21,000 บาท สำหรับคุณผู้หญิง (รวมตรวจมะเร็งปากมดลูก)


 • Package Executive Lady Non OB จองตรวจสุขภาพ กับเราผ่านช่องทาง Online วันนี้ ลดสูงสุด 60% ราคา 19,500 บาท (จากปกติ 40,810 บาท)
โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับคุณสุภาพสตรี Gen X อายุ 35 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 40 ปี แนะนำโปรแกรม Executive Lady (Non Thin prep) ราคา 19,500 บาท


 • Package President Gentleman จองตรวจสุขภาพกับเราผ่านช่องทาง Online วันนี้ ลดสูงสุด 60% ราคา 22,000 บาท (จากปกติ 45,880 บาท)
โปรแกรมตรวจสุขภาพสูงวัยตรวจครบทุกโปรแกรม สำหรับอายุ 40 ปี ขึ้นไปแนะนำโปรแกรม President Gentleman ราคา 22,000 บาท สำหรับคุณผู้ชาย


 • Package President Lady จองตรวจสุขภาพกับเราผ่านช่องทาง Online วันนี้ ลดสูงสุด 60% ราคา 25,000 บาท (จากปกติ 51,806 บาท)
โปรแกรมตรวจสุขภาพสูงวัยตรวจครบทุกโปรแกรม ส าหรับอายุ 40 ปี ขึ ้นไปแนะน าโปรแกรม PresidentLady ราคา 25,000 บาท สำหรับคุณผู้หญิง (รวมตรวจมะเร็งปากมดลูก)


 • Package President Lady Non Thin prep จองเช็คความตรวจสุขภาพผ่านช่องทาง Online วันนี้ ลดสูงสุด 60% ราคา 23,500 บาท (จากปกติ 49,470 บาท)
โปรแกรมตรวจสุขภาพสูงวัยตรวจครบทุกโปรแกรม สำหรับอายุ 40 ปี ขึ้นไป สำหรับคุณผู้หญิงที่ไม่ต้องการตรวจมะเร็งปากมดลูก แนะนำโปรแกรม President Lady Non Thin prep ราคา 23,500 บาท


การตรวจเวชศาสตร์การบิน รพ. เวชธานี
ตรวจร่างกายสำหรับการต่ออายุใบอนุญาต สำหรับนักบิน และ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
วัน เวลาทำการ
วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 7.00 - 17.00 น
สถานที่
ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 11 โรงพยาบาลเวชธานี
นัดหมายและติดต่อสอบถาม
โทร. 02-7340000 ต่อ 1111 , 1130

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language