ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ


สุขภาพดีเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข เพราะการตรวจหาโรครวมถึงการป้องกันความเสี่ยงไว้ก่อนสามารถบรรเทาความร้ายแรงของอาการเจ็บป่วยในอนาคตได้ โรงพยาบาลเวชธานีให้ความสำคัญกับการมีสุขภาพที่ดี จึงให้บริการตรวจสุขภาพหลากหลายโปรแกรม ซึ่งแต่ละโปรแกรมได้รับการออกแบบโดยทีมแพทย์อย่างพิถีพิถัน เพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ทั้งเพศ อายุ ปัจจัยเสี่ยงจากการทำงาน พฤติกรรมการใช้ชีวิตและพันธุกรรม ภายใต้มาตรฐานเครื่องมือที่ทันสมัยและครบวงจรแบบ One Stop Service พร้อมเจ้าหน้าที่และพยาบาลวิชาชีพ ตลอดจนทีมแพทย์ที่มากประสบการณ์ในการอธิบายผลตรวจและให้คำแนะนำในการรักษาหรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่าง ๆ จึงทำให้ผู้มาใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสุขภาพเพื่อเข้าทำงาน เพื่อไปศึกษาต่อ เพื่อประกอบการขอใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หรือการตรวจสุขภาพประจำปี สามารถมั่นใจได้ในความถูกต้องและรวดเร็วของการรายงานผล ทั้งยังเพียบพร้อมด้วยความเป็นที่หนึ่งด้านการใส่ใจในบริการทุกขั้นตอนจากแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่

ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลเวชธานี นอกจากจะให้บริการด้วยเครื่องมืออันทันสมัยและทีมแพทย์ที่มากประสบการณ์แล้ว ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลเวชธานี ยังเน้นการตกแต่งแบบทันสมัยและมีบริการที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้มาใช้บริการรู้สึกผ่อนคลายขณะรอการตรวจ เช่น บริการนวดฝ่าเท้า Free Wifi โดยศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลเวชธานี แยกการตรวจแต่ละประเภทไว้เป็นสัดส่วนเฉพาะ เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่มีความเป็นส่วนตัวและมีความแม่นยำ จึงมั่นใจได้ว่าการตรวจสุขภาพที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลเวชธานี จะสามารถประเมินผลสุขภาพและคัดกรองความเสี่ยงในการเกิดโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัน เวลาทำการ

วันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 07.00 – 17.00 น.

สถานที่

ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 11 โรงพยาบาลเวชธานี

นัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทร. 02-734-0000 ต่อ 1111 , 1130

บริการทางการแพทย์

ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลเวชธานี มีโปรแกรมตรวจสุขภาพหลากหลายรูปแบบให้ผู้มาใช้บริการเลือกได้ตามความต้องการและความเหมาะสม พร้อมให้บริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ด้วยทีมเจ้าหน้าที่ที่สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้เป็นอย่างดี เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาอาหรับ และภาษาอื่น ๆ
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีและตรวจสุขภาพเฉพาะทางของศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลเวชธานี ได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับผู้ใช้บริการหลากหลายกลุ่ม โดยเน้นการตรวจค้นหาความเสี่ยงด้านสุขภาพแบบ One Stop Service ทั้งโรคพื้นฐาน หรือตรวจแบบเฉพาะโรคตามความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อให้สามารถควบคุมและป้องกันปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรค ก่อนที่จะเกิดอาการเจ็บป่วยขึ้น โดยผู้เข้ารับบริการจะได้เข้าพบแพทย์เฉพาะทางที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินความเสี่ยง, วินิจฉัยและแนะนำแนวทางการป้องกัน ทั้งเรื่องอาหาร การออกกําลังกาย และการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

การตรวจเวชศาสตร์การบิน รพ. เวชธานี

นอกจากโปรแกรมการตรวจสุขภาพประจำปีและการตรวจสุขภาพเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำงานและการทำใบอนุญาตขับขี่แล้ว ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลเวชธานียังให้บริการตรวจร่างกายสำหรับการต่ออายุใบอนุญาตของนักบินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน โดยมีโปรแกรมการตรวจที่ครอบคลุมและครบถ้วนตามกฎระเบียบของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT)ด้วยเครื่องมืออันทันสมัย เพื่อความแม่นยำในการอธิบายผลการตรวจซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อความปลอดภัยในการทำงาน


คณะแพทย์

ดร.นพ. คงธนะ ตระการสง่า

เวชปฏิบัติทั่วไป

เวชปฏิบัติทั่วไป
นพ. กฤตยชญ์ ภัทรยิ่งสกุล

เวชปฏิบัติทั่วไป

เวชปฏิบัติทั่วไป
นพ. ชาย มหิทธิภาคย์

เวชปฏิบัติทั่วไป

เวชปฏิบัติทั่วไป
นพ. วิรุณ เกียรติคุณรัตน์

เวชปฏิบัติทั่วไป

เวชปฏิบัติทั่วไป
นพ. สิทธิกานต์ ธรรมสิริปรีดีพร

เวชปฏิบัติทั่วไป

เวชปฏิบัติทั่วไป
นพ. อิสร์ อักษรานุเคราะห์

เวชปฏิบัติทั่วไป

เวชปฏิบัติทั่วไป
พญ. รุ่งทิวา พิสุทธิ์ปัญญา

เวชศาสตร์ครอบครัว

เวชศาสตร์ครอบครัว
พญ. อรพรรณ สิทธิปราชญางกูร

เวชปฏิบัติทั่วไป

เวชปฏิบัติทั่วไป

Other Information

แพ็กเกจและโปรโมชัน

Show more

ความประทับใจของผู้รับบริการ

Show more

บทความสุขภาพ

Show more

วีดีโอสุขภาพ

Show More