ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์เบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ ชั้น 3 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 2720, 2721

ศูนย์ต่อมไร้ท่อ เบาหวานและโภชนบำบัด

ผ่าตัดไทรอยด์ไร้แผล เจ็บน้อย ฟื้นตัวเร็ว l รพ.เวชธานี ลาดพร้าว 111

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์เบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ ชั้น 3 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 2720, 2721

ศูนย์ต่อมไร้ท่อ เบาหวานและโภชนบำบัด

ไทรอยด์เป็นพิษ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์เบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ ชั้น 3 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 2720, 2721

ศูนย์ต่อมไร้ท่อ เบาหวานและโภชนบำบัด

ป้องกันโรคแทรกซ้อนของเบาหวานได้อย่างไร
33