June 17, 2014
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี “เมืองไทย Smile Health” (สำหรับลูกค้าสมาชิก Smile Club ระดับ Prestige)
แสดงบัตรกำนัลตรวจสุขภาพพร้อมสำเนาบัตรประชาชนรับการตรวจสุขภาพตามโปรแกรม Smile Health ที่กำหนดตามช่วงอายุ ฟรี! โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนำคนพิเศษมารับบริการ
โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language