ค้นหาแพทย์

พญ. อำไพวรรณ รุ่งบรรณพันธุ์


Departments

กลุ่มสาขา

Qualifications/Education

2000

 • Doctor of Medicine (M.D.), Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Thailand

Board Certifications

2009

 • Board of Nephrology Medicine, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Thailand

2006

 • Board of Internal Medicine, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Thailand

Conditions Treated (Disease)

 • Kidney transplantation
 • Acute kidney failure
 • Chronic kidney failure
 • Glomerular diseases
 • Electrolyte disturbances

Procedure Performed

 • Hemodialysis
 • Kidney transplantation
 • Kidney biopsy

Awards and Honors

 • Head of Internal Medicine Department, Vejthani Hospital

Professional Membership

 • The Royal College of Physicians of Thailand
 • The Nephrology Society of Thailand
 • Thai Transplantation Society

เวลาออกตรวจ
ประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคไตระยะสุดท้ายที่รอปลูกถ่ายไตกว่า 6,000 คน โดยเฉลี่ยหนึ่งคนจะรอประมาณ 4-5 ปี ซึ่งโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายคือ ไตทำงานน้อยกว่า 15% จะมีอาการ ปัสสาวะผิดปกติ มีฟองมากขึ้น ปัสสาวะกลางคืนบ่อย สีขุน มีเลือดปน ตาบวมหน้าบวมหลังตื่นนอน ความดันโลหิตสูง อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร หน้าซีด

ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายสามารถรักษาได้ 3 วิธี  

 1. ล้างไตทางช่องท้อง  
 2. ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม  
 3. ปลูกถ่ายไต  

วิธีการรักษาโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ดีที่สุดคือ การปลูกถ่ายไต ที่สามารถทำให้ไตกลับมาทำงานปกติ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อายุยืน และไม่ต้องกลับมาฟอกไตอีกตลอดชีวิต โดยการรับบริจาคไตมี 2 วิธี คือ จากญาติพี่น้อง สามีภรรยา ที่ยังมีชีวิต มีโอกาสสำเร็จเกิน 90 % หรือ ไปลงทะเบียนผ่านโรงพยาบาลที่เป็นสมาชิกของสภากาชาดไทย เพื่อรอรับบริจาคไตจากผู้บริจาคสมองตาย  

ซึ่งทางโรงพยาบาลเวชธานีมีอายุรแพทย์โรคไตที่จะเลือกวิธีการรักษาที่ดีที่สุดให้กับผู้ป่วยแต่ละราย ถ้าผู้ป่วยเหมาะสมกับการฟอกไตก็จะแนะนำการฟอกไตต่อเนื่อง ส่วนผู้ป่วยที่เหมาะสมกับการปลูกถ่ายไต ก็จะมีการแนะนำขั้นตอน เตรียมความพร้อมการผ่าตัดด้วยทีมสหวิชาชีพ หลังผ่าตัดจะมีห้องปลอดเชื้อในการดูแลผู้ป่วยเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน และการติดตามผู้ป่วยต่อเนื่องจนกว่าผู้ป่วยจะมีสุขภาพแข็งแรง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์ไตเทียม ชั้น 4 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-7340000 ต่อ 5021

October 30, 2023

ปลูกถ่ายไต เปลี่ยนชีวิตผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย