ค้นหาแพทย์

พญ. อภิญญา ธนภิญโญ


Departments

กลุ่มสาขา

Education & Training

  • Medical Doctor, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital ,Mahidol University,Thailand,2009.
  • Thai Board of Pediatrics, Ramathibodi Hospital ,Mahidol University, Thailand,2015.
  • Thai Board of Pediatric Nephrology , Ramathibodi Hospital ,Mahidol University, Thailand, 2017.

 


เวลาออกตรวจ