พญ. อภิญญา ธนภิญโญ - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

พญ. อภิญญา ธนภิญโญ

การศึกษาและการฝึกอบรม :

  • Medical Doctor, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital ,Mahidol University,Thailand,2009.

พญ. อภิญญา ธนภิญโญ

Education & Training
  • Medical Doctor, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital ,Mahidol University,Thailand,2009.
  • Thai Board of Pediatrics, Ramathibodi Hospital ,Mahidol University, Thailand,2015.
  • Thai Board of Pediatric Nephrology , Ramathibodi Hospital ,Mahidol University, Thailand, 2017.

 

เวลาออกตรวจ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language