พญ. สิริญชา ปิติปัญญากุล - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

พญ. สิริญชา ปิติปัญญากุล

การศึกษาและการฝึกอบรม :

แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พญ. สิริญชา ปิติปัญญากุล

ปริญญาบัตร
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วุฒิบัตร
  • สาขาอายุรกรรม ระบบประสาท, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language