ค้นหาแพทย์

พญ. สาลินี คงวุธ


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาทั่วไป

Education and Training

  • Medical Doctor, Faculty of Medicine, Rangsit University, 2005.
  • Thai Board of Obstetrics Gynecology,Rajavithi Hospital ,2011.

Professional Expertised

  • Obstetrics Gynecology

Professional Experiences

  • 2013-2017 Obstetrics Gynecology at Mongkut Watthana Hospital,Bangkok,Thailand.

Participation in conferences and Seminars

  • Exploratory laparotomy, for diagnosis and treatment of pelvic pain, pelvic mass, hemoperitoneum, endometriosis, and adhesions

เวลาออกตรวจ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์สุขภาพสตรี ชั้น 2 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 3200, 3204

August 26, 2018

สุขภาพดีกับเวชธานี ตอน ตกขาวผิดปกติสัญญาณเตือนโรคทางช่องคลอด l รพ.เวชธานี ลาดพร้าว111

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์สุขภาพสตรี ชั้น 2 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 3200, 3204

May 31, 2018

สุขภาพดีกับเวชธานี ตอน สตรีมีครรภ์สามารถฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าได้หรือไม่?