ค้นหาแพทย์

พญ. ศุภกมล ฉัตรศุภกุล


Departments

กลุ่มสาขา

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

 • 2018 วุฒิบัตรเวชศาสตร์ชะลอวัย (antiaging medicine, American board of antiaging medicine)
 • 2016 แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาตจศัลยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Fellowship of Dermatosurgery, Chulalongkorn University)
 • 2015 ปริญญาโท ตจวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย GPA 3.63
 • 2013 ปริญญาตรีแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย GPA3.58 (เกียรตินิยมอันดับ 2)

ผลงานอื่นๆและรางวัลที่ได้รับ

 • Elective program : Skin and laser clinic , Wonjin clinic ,Seoul Korea 2019
 • Elective program : Scar clinic, Nauemskin clinic, Seoul, Korea 2018
 • Elective program: Kangskin Sillim Dermatology clinic, Seoul, Korea 2017
 • Elective program: CNP clinic, Seoul, Korea 2017
 • Elective program: Nauemskin clinic, Seoul, Korea 2017
 • ADAC-AMS, Bangkok, Thailand 2017
 • American academy of dermatology conference, Florida, USA 2017
 • DST conference, Bangkok, Thailand 2016
 • ICAD conference, Bangkok, Thailand 2016
 • ADAC-AMS 2016 Hands-on filler workshop August, Bangkok, Thailand 2016
 • ITCAM conference, Bangkok, Thailand 2016
 • Representative: “Mastocytosis” Chulalongkorn-Thammasart interhospital conference 2015
 • DST conference, Bangkok, Thailand 2015
 • DST conference, Bangkok, Thailand 2014
 • Elective Program in Practical Dermatology: Dermatology department Chulalongkorn University, 2012
 • Personal Elective Program: Cardiology Department, Aintree Hospital, Liverpool University, United Kingdom: 1-31 October 2012
 • Professional Exchange Program: Cardiology department, Otto-Von-Guericke University, Magdeburg, Germany 25 March – 25 April 2011
 • Stanford Thai Exchange Program, Stanford University, USA April 2009

ผลงานทางวิชาการ

 • การศึกษานำร่อง การใช้เครื่องมือฉีดชนิดไร้เข็มในการรักษาภาวะเหงื่อออกมากผิดปกติบริเวณฝ่ามือและฝ่าเท้าด้วยสารโบทูลินั่ม ท็อกซินชนิด เอ (Use of a needle-free injector in the treatment of palmar-plantar hyperhidrosis with botulinum A toxin; Pilot study) 2016
 • การศึกษานำร่องประสิทธิภาพของเครื่องเลเซอร์ Fotona4DTMในการยกกระชับผิวหน้าส่วนล่าง (The Efficacy of Fotona4DTMfor Facial Tightening in Lower Face: a Pilot Study.) 2016
 • Efficacy of long-pulsed Nd: YAG in pubic hair removal 2015วิจัยเรื่อง ยีนส์ที่อาจมีปัจจัยต่อโรคข้อเข่าเสื่อม กับ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์อภิวัฒน์ มุทิรางกูร ในรายวิชา Research Project in Medical Molecular Biology and Genetics 2009 ทำวิจัยเรื่องCultural differences between Thai and American Students Stanford University, California USA ในโครงการSTEP

เวลาออกตรวจ

0 Patient Satisfaction Review

There are no reviews yet. Be the first one to write one.