พญ. วรลักษณ์ ภัทรกิจนิรันดร์ - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

พญ. วรลักษณ์ ภัทรกิจนิรันดร์

การศึกษาและการฝึกอบรม :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พญ. วรลักษณ์ ภัทรกิจนิรันดร์

ปริญญาบัตร
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร
  • สาขากุมารเวชศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • สาขากุมารเวชศาสตร์ต่อมไร้ท่อ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language