พญ. วรรษมน พงศ์ภัณฑารักษ์ - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

พญ. วรรษมน พงศ์ภัณฑารักษ์

การศึกษาและการฝึกอบรม :

 • Medical Doctor, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, 2012

พญ. วรรษมน พงศ์ภัณฑารักษ์

Education and Training
 • Medical Doctor, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, 2012
Professional Expertised
 • Emergency Medicine
Honors and Awards
 • NA
Professional Experiences
 • 2013 – 2014 General Practioner at Kluaynamthai Hospital, Thailand.
 • 2014 – 2017 Emergency Medicine at Bhumibol Adulyadej Hospital, Thailand.
International Publication
 • NA
Participation in conferences and Seminars
 • NA
Privileges
 • Admitted patients to the hospital
 • Admission and ongoing care of patients (private cases only)
 • Administration of intravenous drugs, fluids, and blood/blood products
 • Endotracheal intubation in Pediatric and Adult patients
 • Cardiopulmonary resuscitation in Pediatric and Adult patients
 • Cardioversion/defibrillation in Pediatric and Adult patients
 • Foreign body removal (nasal, ear and eye-extraocular)
 • Nasal hemorrhage control including packing
 • Placement of nasogastric tube
 • Gastric lavage
 • Urinary bladder catheterization
 • Venipuncture
 • Radiologic interpretation – initial review
 • Ambulance emergency medical service
 • Arterial puncture
 • EKG interpretation
 • Arterial blood gas interpretation
 • Administration of moderate sedation ( in accordance with hospital policy )
 • Aeromedical escort service
 • Insertion and management of chest tube in prehospital care setting
 • Vaginal deliveries, normal vaginal deliveries in prehospital care setting
 • Intraosseous needle insertion in pediatric patients
 • Management of patients with a difficult airway in prehospital care setting
 • Shock management
 • Mechanical ventilator mobile management

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language