พญ. วรรณิกา แสงสุรีย์ - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

พญ. วรรณิกา แสงสุรีย์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
  • สูติ-นรีเวชวิทยา - มะเร็งนรีเวชวิทยา

พญ. วรรณิกา แสงสุรีย์

Education and Training
  • Medical Doctor, Faculty of Medicine,Vajira Hospital, Navamindradhiraj University , Thailand,2005.
  • Thai Board of Obstetrics Gynecology,Siriraj Hospital,  Mahidol  University,Thailand ,2011.
  • Certificate Clinical Fellowaship of gynecologic Oncology, Siriraj Hospital, Mahidol University, 2014.>
Professional Expertised
  • Gynecology Oncology
Professional Experiences
  • 2011-2017  Gynecology Oncology at  Taksin Hospital  ,Bangkok,Thailand.

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language