พญ. วรนุช จุนพึ่งพระเกียรติ - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

พญ. วรนุช จุนพึ่งพระเกียรติ

การศึกษาและการฝึกอบรม :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล

พญ. วรนุช จุนพึ่งพระเกียรติ

ปริญญาบัตร
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร
  • คณะแพทยศาสตร์, ศิริราชพยาบาล, สาขาอายุรศาสตร์ ปี 2547
  • คณะแพทยศาสตร์, ศิริราชพยาบาล, สาขาหัวใจและหลอดเลือด ปี 2549

 

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language