ค้นหาแพทย์

พญ. วรนุช จุนพึ่งพระเกียรติ


Departments

กลุ่มสาขา

ปริญญาบัตร

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • คณะแพทยศาสตร์, ศิริราชพยาบาล, สาขาอายุรศาสตร์ ปี 2547
  • คณะแพทยศาสตร์, ศิริราชพยาบาล, สาขาหัวใจและหลอดเลือด ปี 2549

 


เวลาออกตรวจ

0 Patient Satisfaction Review

There are no reviews yet. Be the first one to write one.