ค้นหาแพทย์

พญ. รับพร สุขพานิช


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยาและโรคของเต้านม

Education & Training

  • Medical Doctor, Faculty of Medicine, Chaing Mai University, 2008
  • Diploma of General Surgery, Chaing Mai University, 2013
  • Fellowship of Breast and Endocrine Surgery

Professional Expertise

  • Breast and Endocrine Surgery

เวลาออกตรวจ