ค้นหาแพทย์

พญ. ภัทราพร อุ่ยรุ่งโรจน์


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • โสต ศอ นาสิกวิทยา (หู คอ จมูก)

Education & Training

  • Faculty of Medicine, Rangsit University, 2007
  • Thai board of Otolaryngology, Phramongkutklao Hospital, 2014

 

Professional Expertise

  • Otolaryngology

 


เวลาออกตรวจ