พญ. ภัทราพร อุ่ยรุ่งโรจน์ - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

พญ. ภัทราพร อุ่ยรุ่งโรจน์

การศึกษาและการฝึกอบรม :

  • Faculty of Medicine, Rangsit University, 2007
  • Thai board of Otolaryngology, Phramongkutklao Hospital, 2014

พญ. ภัทราพร อุ่ยรุ่งโรจน์

Education & Training
  • Faculty of Medicine, Rangsit University, 2007
  • Thai board of Otolaryngology, Phramongkutklao Hospital, 2014

 

Professional Expertise
  • Otolaryngology

 

เวลาออกตรวจ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language