พญ. พรปรียา ทวีไชยภาคย์ - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

พญ. พรปรียา ทวีไชยภาคย์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
  • วิสัญญีวิทยา

พญ. พรปรียา ทวีไชยภาคย์

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language