พญ. บุณยพัต ลิ้มทองกุล - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

พญ. บุณยพัต ลิ้มทองกุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
 • ตจวิทยา (ผิวหนัง)

พญ. บุณยพัต ลิ้มทองกุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
 • ตจวิทยา (ผิวหนัง)
คุณวุฒิ
 • ตจวิทยา (ผิวหนัง)
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยม, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2546
วุฒิบัตร
 • American Board of Anti-aging and Regenerative medicine, USA., 2010
 • Master Degree of Medicine (Dermatology),Division of Dermatology, Department of Medicine, KingChulalongkorn Memorial hospital, Chulalongkorn University, Bangkok, 2008
 • Certified Diploma in Dermatology, Division of Dermatology, Department of Medicine,Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Bangkok, 2006
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ
 • Cosmetic Dermatology
 • Laser
 • All Injections (Botulinum toxin, Fillers)
 • General Dermatology (Disease of the Skin, Hair and Nail)
 • Dermatologic – Surgery
 • Anti – Aging Medicine

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language