ค้นหาแพทย์

พญ. ดวงกมล ทัศนพงศากุล


Departments

กลุ่มสาขา

Qualifications/Education

2002

 • Doctor of Medicine degree(M.D.), Faculty of Medicine, Srinakharinworot University,1997

Board Certifications

2023

 • American Board of Anti-Aging and Regenerative Medicine

2020

 • Thai Board of Preventive Medicine, Public Health

2003

 • Fellow in Cosmetic Dermatology,Cedars Medical Center, Jackson Memorial Hospital, Florida, USA.

2002

 • MSC in Deematology , Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok Thailand.

Conditions Treated (Disease)

 • Melasma
 • Acne

Procedure Performed

 • Non Surgical Face Lift such as Ulthera Thermage
 • Stem cell injection

Professional Membership

 • American Academy of Anti-Aging and Regenerative Medicine
 • Dermatological Society of Thailand

Research

 • Efficacy of 50% Trichloroacetic Acid in reducing depth of ice-picked acne scar in patients with control group.

เวลาออกตรวจ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ผิวหนังและความงาม ชั้น 11 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 0-2734 0000 ต่อ 4200, 4254

March 27, 2018

สุขภาพดีกับเวชธานี ตอน นวัตกรรมยกกระชับผิวหน้าด้วย Ulthera คืออะไร?