ค้นหาแพทย์

พญ. ดวงกมล ทัศนพงศากุล


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

 • ตจวิทยา (ผิวหนัง)

ปริญญาบัตร

 • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ประสานมิตร

วุฒิบัตร

 • MSC in Dermatology, Faculty of Medicine Chulalongkorn University.

ประกาศนียบัตร

 • Fellow in Cosmetic Dermatology,Cedars Medical Center, Jackson Memorial Hospital,University of Miami, Florida, USA.
 • Certificate of Attendance for Botolinum Toxin a workshop in Aesthetics.
 • Certificate of Training in Thermage Procedure.
 • Certificate of Attendance in Eurasian Congress in Aesthetic and Anti – Aging Medicine (ECAA) 2007.
 • Certificate of Attendance in Eurasian Congress in Aesthetic and Anti – Aging Medicine (ECAA) 2008.
 • Certificate of Attendance to the Pre-Congress Course, Botulinum toxin, How to deal with difficult demands, International Congress in Aesthetic Dermatology (ICAD) 2013
 • Certificate of Attendance to the Pre-Congress Course Dermal Filler, How to deal with difficult demands , International Congress in Aesthetic Dermatology (ICAD) 2013
 • Certificate of Attendance to the Scienific Progarmme, International Congress in Aesthetic Dermatology (ICAD) 2013
 • Cosmetic Dermatology, Laser, Botox, Filler and Thermage

 

สมาชิกสมาคมแพทย์

 • สมาชิกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

เวลาออกตรวจ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ผิวหนังและความงาม ชั้น 11 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 0-2734 0000 ต่อ 4200, 4254

March 27, 2018

สุขภาพดีกับเวชธานี ตอน นวัตกรรมยกกระชับผิวหน้าด้วย Ulthera คืออะไร?