พญ. ชาดา โชติพันธุ์วิทยากุล - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

พญ. ชาดา โชติพันธุ์วิทยากุล

การศึกษาและการฝึกอบรม :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พญ. ชาดา โชติพันธุ์วิทยากุล

ปริญญาบัตร
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร
  • ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์, โรคหัวใจและหลอดเลือด, คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

เวลาออกตรวจ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language