พญ. จิตรนพิน ดุลยเกษม - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

พญ. จิตรนพิน ดุลยเกษม

การศึกษาและการฝึกอบรม :

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต
    (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล

พญ. จิตรนพิน ดุลยเกษม

ปริญญาบัตร
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร
  • สูตินรีเวชศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล
  • เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 

เวลาออกตรวจ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language