ค้นหาแพทย์

นพ. อิศรา อนงค์จรรยา


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • อายุรศาสตร์โลหิตวิทยา

Education & Training

  • Medical Doctor, Faculty of Medicine, Chiang Mai University, 2013
  • Thai Board in Hematology Medicine, Chiang Mai University, 2016

 


เวลาออกตรวจ