นพ. อิศรา อนงค์จรรยา - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

นพ. อิศรา อนงค์จรรยา

การศึกษาและการฝึกอบรม :

  • Medical Doctor, Faculty of Medicine, Chiang Mai University, 2013
  • Thai Board in Hematology Medicine, Chiang Mai University, 2016

นพ. อิศรา อนงค์จรรยา

Education & Training
  • Medical Doctor, Faculty of Medicine, Chiang Mai University, 2013
  • Thai Board in Hematology Medicine, Chiang Mai University, 2016

 

เวลาออกตรวจ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language