ค้นหาแพทย์

นพ. สุขประเสริฐ จุฑากอเกียรติ


Departments

กลุ่มสาขา

Qualifications/Education

1998

 • Doctor of Medicine degree (M.D.), Faculty of Medicine, Chulalongkorn University

Board Certifications

2012

 • Michigan health system, Ann Arbor, Michigan, USA Training in High resolution manometry and motility disorder, Cedars Sinai Medical center, Los Angeles, CA, USA

2009

 • Thai Board of Gastroenterology Chulalongkorn University
 • Master degree of science from Chulalongkorn University
 • Certificate training in Gastroenterology, University of

2004

 • Thai Board of Medicine Chulalongkorn University

Conditions Treated (Disease)

 • Gastrointestinal cancer screening.
 • Gastrointestinal motility disorder.
 • Bariatric endoscopy.
 • Multidisciplinary management of gastrointestinal and liver cancer.

Procedure Performed

 • Esophago-gastroduodenoscopy.
 • Colonoscopy.
 • Esophageal manometry.
 • Anorectal manometry.
 • 24 hours pH monitoring.
 • Bariatric endoscopy.

Awards and Honors

2009

 • Best Research Award of Thai Association of Gastroenterology 2009
 • DDW 2009 USA, Poster presentation (co-researcher) : One year follow up result of magnifying NBI for gastric intestinal metaplasia surveillance
 • DDW 2009 USA, Oral presentation (main researcher) : Chili Improves Gastroesophageal Reflux Symptoms in Patients with Non Erosive Gastroesophageal Reflux Disease (NERD)
 • APDW 2009 Taiwan, Poster presentation (main researcher) : The effect of chili on gastroesophageal reflux symptoms in patients with
 • Non Erosive Gastroesophageal Reflux Disease (NERD)

2008

 • DDW 2008 USA, Poster presentation (co-researcher) : Validity of Magnifying NBI for gastric intestinal metaplasia.
Show more Awards and Honors

Professional Membership

 • The Gastroenterological Association of Thailand
 • Thai Association of Gastrointestinal Endoscopy (TAGE)
 • Thai Association for the Study of the Liver
 • The Royal college of Physician of Thailand (RCPT)

Research

2011

 • Non-sequential narrow band imaging for targeted biopsy and monitoring of gastric intestinal metaplasia, World J Gastroenterology

2009

 • Acute aortic dissection causing gastroduodenal and hepatic infarction., Endoscopy
 • Treatment of NERD (Non-erosive Reflux Disease) with Red Chili Powder (Capsicum), Thai Journal of Gastroenterology

เวลาออกตรวจ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ ชั้น 2 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 2960

January 12, 2020

ไวรัสตับอักเสบบี สาเหตุของ “มะเร็งตับ” l โรงพยาบาลเวชธานี

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ ชั้น 2 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 2960

May 14, 2019

สาเหตุของโรคกรดไหลย้อน l รพ.เวชธานี ลาดพร้าว111

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ ชั้น 2 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 2960

September 12, 2018

ท้องผูกเรื้อรัง รู้ป้องกัน รู้รักษา l รพ.เวชธานี ลาดพร้าว 111

0 Patient Satisfaction Review

There are no reviews yet. Be the first one to write one.