นพ. ภีญญ์ สามัญ - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

นพ. ภีญญ์ สามัญ

การศึกษาและการฝึกอบรม :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2557

นพ. ภีญญ์ สามัญ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2557
วุฒิบัตร
  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อทั่วไป, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2562
วุฒิบัตรต่อยอด
  • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language