Doctor photo
กลุ่มสาขา :

นพ. พันธบัตร วรินทักษะ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
  • สูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา-เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

นพ. พันธบัตร วรินทักษะ

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language