ค้นหาแพทย์

นพ. พรเอนก ตาดทอง


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ-โรคกระดูกสันหลัง

Education & Training

  • Medical Doctor Phramongkutklao Hospital and College Of Medicine, Bangkok, Thailand.
  • Thai Board of Orthopaedics, Lerdsin Hospital, Bangkok, Thailand.

Professional Expertise

  • Spine
  • Trauma
  • ilizarov
  • Height operation

 


เวลาออกตรวจ